Kodeks etyki pracownika naukowego.

13 grudnia 2012r. Zgromadzenia Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło Kodeks etyki pracownika naukowego. Dokument ten na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy PAN z 30 kwietnia 2010 r. opracowała Komisja do spraw etyki w nauce PAN, której członkami zostali wybitni przedstawiciele polskiej nauki oraz rektorzy prestiżowych uczelni. Jej przewodniczącym jest prof. dr hab. Andrzej Zoll, wiceprzewodniczącym prof. dr hab. Maciej Grabski, natomiast pozostalymi członkami są:  prof. dr hab. Osman Achmatowicz, prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski, prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty, prof. dr hab. Piotr Węgleński oraz prof. dr hab. Franciszek Ziejka.

Pełny tekst listu do Rektorów do ściągnięcia w wersji .pdf

Kodeks etyki pracownika naukowego w wersji .pdf

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach