Stopnie naukowe - habilitacje

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Tytuł pracy Imię i nazwisko Plik hab. Otwarcie Nadanie Recenzenci Plik rec.
Wizja gospodarki Polski powojennej w programach ekonomicznych uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii 1940-1945 Michał Polak 03/05/2012 03/04/2013 Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski Prof. dr hab. Tadeusz Kondracki Dr hab. Jędrzej Chumiński, prof.UG Prof. dr hab. Eugeniusz Koko
Katolicka nauka społeczna a socjologia. Interdyscyplinarne sprzężenie Paweł Edward Prüfer 03/05/2012 02/04/2013 Prof. dr hab. Piotr Sztompka, Ks. prof. dr hab. Jarosław Koral, Ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski, Prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich mediewistów XIX i początku XX wieku. Najwybitniejsi przedstawiciele. Kierunki badań. Ośrodek naukowy Dariusz Dekański 05/14/2012 04/08/2013 dr hab. Stanisław Rosik, dr hab. Antoni Barciak, dr hab. Marek Barański, prof. UKSW
application/pdf icon
Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach 1873-1918. Studium działalności w latach niewoli narodowej. Urszula Oettingen 01/23/2012 01/07/2013 prof. dr hab. Janusz Odziemkowski prof. dr hab. Waldemar Rezmer dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS
application/pdf icon
Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach 1873-1918. Studium działalności w latach niewoli narodowej. Urszula Oettingen 01/23/2012 01/07/2013 prof. dr hab. Janusz Odziemkowski prof. dr hab. Waldemar Rezmer dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS
application/pdf icon
Artykuły henrykowskie (1573-1576). Geneza – obowiązywanie – stosowanie. Studium historyczno-prawne. Dariusz Makiłła 06/13/2013 01/07/2013 prof. dr hab. Jacek Wijaczka, prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, prof. dr hab. Jan Dzięgielewski.
application/pdf icon
Kultura organizacji - idea i instrumentalizacja. Socjologiczne studium krytyczne", Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Agnieszka Kołodziej-Durnaś 10/08/2012 05/06/2013 prof. dr hab. Ewa Masłyk-Musiał prof dr hab. Krzysztof Konecki Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba
application/pdf icon
Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1956 w województwie śląskim/katowickim. Adam Dziurok 12/28/2012 09/23/2013 prof. dr hab. Maria Wanatowicz, prof dr hab. Czesław Osękowski, prof dr hab. Jan Żaryn.
application/pdf icon
O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego(1939-1943). Krzysztof Kaczmarski 03/13/2014 02/09/2015 prof. dr hab. Wojciech Rojek prof dr hab. Jacek Piotrowski prof. dr hab. Jan Żaryn
application/pdf icon
Mołdawia między Polską a Turcją. Hospodar Miron Baranowski i jego polityka (1626-1629). Dariusz Milewski 05/12/2014 02/09/2015 dr hab. Tomasz Kempa prof dr hab. Mirosław Nagielski prof. dr hab. Jan Dzięgielewski
application/pdf icon
Debata publiczna Agnieszka Kampka 10/29/2014 11/09/2015 dr hab. Marian Niezgoda, em.prof, UJ dr hab. Marek Czyżewski,prof. UŁ dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW
application/pdf icon
Okręg Rzeszowski Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość” Model konspiracji, struktura dzieje, Rzeszów 2006 Grzegorz Ostasz 10/16/2006 05/21/2007 dr hab. Jan Żaryn, prof. UKSW prof. dr hab. Paweł Wieczorkiewicz prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński prof. dr hab. Tadeusz Radzik
Antropologia świąt i świętowania Halina Mielicka 10/16/2006 06/25/2007 prof dr hab. Andrzej Wójtowicz prof dr hab. Michał Buchowski dr hab. Elżbieta Firlit, prof SGH prof dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
Katolicyzm, jego instytucjonalizacja i sekularyzacja w europie środkowej. Paweł Boryszewski 09/26/2006 03/03/2008 dr hab. Andrzej Potocki, prof. UKSW prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz dr hab. Irena Borowik, prof. UJ prof. dr hab. Marek Ziółkowski
Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy Elementy teologii trynitarnej w homiliach do pieśni nad pieśniami Stanisław Strękowski 01/15/2007 11/19/2007 ks. prof dr hab. Wincenty Myszor ks. dr hab. Józef Naumowicz, prof UKSW ks. dr hab. Antoni Żurek ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann
Biblioteka opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia. Jolanta Marszalska 04/16/2007 12/03/2007 dr hab. Krzysztof Kaczmarek,prof.UAM dr hab. Kazimierz Łatak, prof. UKSW prof. dr hab. Kazimierz Bobowski dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, prof. UO
W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży. Sławomir H. Zaręba 02/04/2008 06/30/2008 prof. dr hab. Halina Rusek dr hab. Krzysztof Koseła, prof . UW ks.bp. prof. dr hab. Kazimierz Ryczan dr hab. Andrzej Potocki, prof. UKSW
Syndrom choroby funkcjonalnej socjologiczny mit czy rzeczywistość? Wojciech Bielecki 05/05/2008 06/01/2009 ks. dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW prof. dr hab. Antonina Ostrowska prof. zw. dr hab. Stanisław Kosiński prof. dr hab. Irena Wrońska
Katolicka działalność dobroczynna w Rosji w latach 1860-1918 Bronisław Czaplicki 06/24/2008 01/18/2010 prof. dr hab. Andrzej Szwarc dr hab. Bohdan Cywiński, prof. UKSW prof. dr hab. Artur Kijas prof. dr hab. Andrzej Chwalba
Etos nauczycieli w warunkach polskiej transformacji. Studium socjologiczne. Jan Zowczak 02/02/2009 12/07/2009 prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz prof. dr hab. Bogusław Śliwerski ks. dr hab. Sławomir Zaręba, prof. UKSW ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski
Bycie innym. Problem wykluczenia i izolacji ludzi niepełnosprawnych Janusz Erenc 06/01/2009 09/27/2010 ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym dr hab. Andrzej Szpociński prof.dr hab. Iwona Chrzanowska
Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945 – 1989 Dominik Zamiatała 06/20/2009 01/11/2010 ks. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński dr hab. Stanisław Jankowiak
Reformy kształcenia duchowieństwa diecezjalnego w Królestwie Polskim w latach 1815 – 1837. Waldemar Gliński 10/18/2009 06/07/2010 ks. prof. dr hab. Stanisław Piech ks. dr hab. Kazimierz Łatak, prof.UKSW prof. dr hab. Karol Poznański prof. dr hab. Julian Dybiec
Monte Cassino. Walki 2 Korpusu Polskiego. Zbigniew Wawer 11/09/2009 12/06/2010 prof. dr hab. Bogusław Polak dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. UKSW prof.dr hab. Waldemar Rezmer dr hab. Roman Tomaszewski
Toruński Inspektorat Armii w systemie obronnym państwa polskiego w latach 1921-1939. Tomasz Kośmider 03/01/2010 02/14/2011 prof. dr hab. Wiesław Jan Wysoki prof. dr hab. Michał Klimecki prof. Wojciech Wrzesiński prof. dr hab. Karol Olejnik
Konzentrationslager Warschau historia i następstwa. Bogusław Kopka 06/07/2010 09/28/2011 prof. dr hab. Klaus Ziemer prof. dr hab. Tomasz Szarota prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Świat społeczny bezdomnych kobiet. Beata Szluz 06/28/2010 06/13/2011 Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski prof. dr hab. Danuta Piekut-Brodzka prof. dr hab. Anna Titkow prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010). Sławomir Cenckiewicz 11/08/2010 11/07/2011 prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki prof. dr hab. Wojciech Polak prof.dr hab. Włodzimierz Suleja prof.dr.hab.Walenty Kisielewski
Szkolnictwo elementarne na Mazowszu Północnym w latach 1815-1864. Józef Barański 01/10/2011 12/05/2011 Ks. dr hab. Waldemar Graczyk, prof.UKSW Dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. UG Dr hab. Adam Antoni Winiarz Dr hab. Wiesław Mirosław Jamrożek, prof. UAM
Seminarium Duchowne w Tykocinie w latach 1769-1863. Józef Łupiński 06/27/2011 06/04/2012 Ks. dr hab. Kazimierz Łatak, prof. UKSW Dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. UwB Prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski Dr hab. Jan Szczepanik, prof.UP JPII
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Tytuł pracy Imię i nazwisko Plik hab. Otwarcie Nadanie Recenzenci Plik rec.
Funkcjonowanie populacji wybranych gatunków zwierząt w świetle wariantów zagospodarowania przestrzennego doliny Wisły Jerzy Romanowski 06/26/2012 Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, Dr hab. Barbara Piłacińska, Prof. dr hab. Michał Kozakiewicz, Prof. dr hab. Janusz Markowski
Wydział Nauk Humanistycznych
Tytuł pracy Imię i nazwisko Plik hab. Otwarcie Nadanie Recenzenci Plik rec.
Romantyzm "brulionowy" Ewa Szczeglacka-Pawłowska 04/02/2015 07/03/2015
application/pdf icon
Tykoniusz i jego reguły egzegezy biblijnej Dominika Budzanowska-Weglenda 12/01/2015 03/07/2016
application/pdf icon
Na obrzeżach nowoczesności. O powieściopisarstwie Artura Gruszeckiego Joanna Zajkowska 10/10/2016 06/12/2017 dr hab. Jan Zieliński,UKSW dr hab. Marek Wedemann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Tytuł pracy Imię i nazwisko Plik hab. Otwarcie Nadanie Recenzenci Plik rec.
Przykład: Tytuł Przykład: Imię i nazwisko 02/02/1990 02/02/1992 Przykład: Recenzenci
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach