Doktorat

Imię i nazwisko Tytuł pracy Plik Data wszczęcia Nadanie Promotor Recenzenciikona sortowania Plik rec.
Przykład: Imię i nazwisko Przykład:Tytuł doktoratu 01/01/1989 02/02/1990 Przykład: Promotor Przykład: Recenzenci
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Imię i nazwisko Tytuł pracy Plik Data wszczęcia Nadanie Promotor Recenzenciikona sortowania Plik rec.
Tomasz Józef Golec Rola czynników organizacyjnych w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej przez gminy wiejskie województwa opolskiego 04/02/2012 01/07/2013 dr hab.. Jan Róg prof.dr hab.. Władysław Misiak; ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW
Mirosław Białous Ascetyczny wymiar chrześcijańskiej pokuty. Studium historyczno-patrystyczne 06/11/2012 12/03/2012 ks prof.dr hab. Józef Naumowicz prof.dr hab.. Antoni Mironowicz, ks dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof.UKSW
Elżbieta Bojanowska Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludzi starszych w Polsce 05/07/2012 09/24/2012 ks. prof.dr hab. Władysław Majkowski prof.dr hab. Józefa Hrynkiewicz prof. dr hab. Andrzej Ochocki
Mariusz Rombel Dzieje parafii Warszawice w latach 1914-1939 ks dr hab. Wojciech Zawadzki prof..dr hab. Marek Drozdowski, prof.dr hab. Wiesław Wysocki
application/pdf icon
application/pdf icon
Anna Ewa Sokołowska Działalność muzyczna i pedagogiczna księdza Wojciecha Ignacego Lewkowicza 04/24/2006 02/06/2012 Dr hab. Stanisław Dąbek, prof. UKSW Prof. zw. Dr Jerzy Kurcz Ks. Prof. Dr hab. Józef Mandziuk
Zbigniew Stępniak Studium repertuaru wybranych polskich chórów akademickich w dwudziestoleciu 1980-2000 01/19/2004 11/07/2011 Dr hab. Stanisław Dąbek, prof. UKSW Prof. zw. dr Jerzy Kurcz Dr hab. Czesław Grajewski, prof. UKSW
Joanna Wróblewska-Skrzek Kontrakt VS PRZYMIERZE. Status małżeństwa ponowoczesnego w świetle teorii racjonalnego wyboru 04/02/2012 11/05/2012 ks. dr hab. Sławomir Zaręba, prof. UKSW prof. dr hab.Andrzej Ochocki, Ks prof. dr hab. Janusz Mariański
Maciej Grzegorz Smoliński Biskup Zygmunt Choromański (1892-1968)- życie i działalność 11/07/2011 10/18/2013 prof. dr hab. Jan Żaryn prof. dr hab. Wiesław Wysocki ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak (UPJPII)
application/pdf icon
application/pdf icon
Mariusz Stopa Polskie sądownictwo wojskowe w garnizonie Rzeszów w latach 1944- 1956 03/05/2012 ks prof. dr hab. Józef Mandziuk prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki,dr hab. Andrzej Olejko, prof. UR
application/pdf icon
application/pdf icon
Anna Witkowska Centrum Doskonalenia Oficerów im. Gen. Armii Stanisława Popławskiego w Warszawie (1974-1990). Tradycje, organizacja, działalność 06/24/2013 06/08/2015 prof. dr hab. Janusz Odziemkowski prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki dr hab. Zbigniew Gnat-Wieteska, prof. AON
application/pdf icon
application/pdf icon
Zbigniew Bucoń Walki zbrojne w powiecie przemyskim od Akcji Burza do Akcji Wisła (1944 – 1947) 06/03/2013 05/11/2015 ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki prof. dr hab. Andrzej Misiuk
application/pdf icon
application/pdf icon
Henryk Brzozowski Zabytkowe monstrancje eucharystyczne powstałe od XV wieku do połowy XX wieku zachowane w granicach Archidiecezji Poznańskiej i ich problematyka konserwatorska. 06/13/2011 02/09/2015 Dr hab. Christine Moisan-Jablonski, prof. UKSW prof. dr hab. Waldemar Deluga,dr hab. Michał Woźniak, prof..UMK
application/pdf icon
application/pdf icon
Romana Julia Rupiewicz Polskie przedstawienia Iudicium Sanguinarium Iudaeorum contra Jesum Christum Salvatorem Mundi na tle sztuki i piśmiennictwa religijnego nowożytnej Europy. Studium ikonograficzne 06/24/2008 12/05/2011 Dr hab. Christine Moisan-Jablonski, prof. UKSW Prof. dr hab. Urszula Mazurczak Ks. prof. dr hab. Stanisław Kobielus
Mirosław Borusiewicz Muzea – dzisiaj. Funkcje naukowe i rozrywka w kontekście przemian definicji muzeów. 06/29/2009 05/07/2012 Dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. UKSW Prof. Dr hab. Stanisław Waltoś Prof. Dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Magdalena Olszewska Oprawa uroczystości państwowych za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) 06/13/2011 04/13/2015 prof. dr hab. Henryk Jakub Pokora prof. dr hab. Stanisław Roszak prof. dr hab.Waldemar Deluga
application/pdf icon
application/pdf icon
Agnieszka Elżbieta Pietrzak Główny Zarząd Informacji wobec „Oflagowców” 1949-1956 01/11/2010 05/05/2011 Dr hab. Jan Żaryn, prof. UKSW Prof. Dr hab. Romulad Turkowski Dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. UKSW
Grzegorz Łeszczyński Życie i działalność Henryka Bąka (1930-1998) 10/19/2009 03/05/2012 Dr hab. Jan Żaryna, prof. UKSW prof. Dr hab. Romuald Turkowski Prof. Dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Danuta Matusz Polityczne i społeczne determinanty tożsamości narodowej Ukraińców w Polsce. Studium przypadku Podkarpacia 06/03/2013 09/21/2015 dr hab. Klaus Ziemer, prof. UKSW prof. dr hab. Radosław Zenderowski, dr hab. Grzegorz Motyka, prof. PAN
application/pdf icon
application/pdf icon
Karol Adam Falandys : Projektowanie i wdrażanie systemu odzyskiwania personelu (personel recovery) w Polsce 06/24/2013 07/02/2014 prof. dr hab. Piotr Mickiewicz prof. dr hab. Radosław Zenderowski prof. dr hab. Andrzej Makowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Ewa Magdalena Charowska Konserwacja i prezentacja reliktów archeologicznych in situ przy zastosowaniu konstrukcji zabezpieczających: historia, założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne 06/25/2012 01/12/2015 prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk prof. dr hab. Leszek Jerzy Kajzer
application/pdf icon
application/pdf icon
Iwona Olejnik Formy wsparcia rodziny we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-prawnych. Studium społeczne na przykładzie powiatu przemyskiego 06/11/2012 11/05/2012 ks dr hab. Tadeusz Bak, prof. UKSW prof. dr hab. Marian Mraz, ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW
Paweł Szarek Ryzykowne zachowania wśród dzieci i młodziezy. Studium socjologiczne na podstawie przeprowadzonych badań w województwie podkarpackim 04/02/2012 10/08/2012 ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW prof. dr hab. Marian Mraz ks dr hab. Janusz Mierzwa. prof. UKSW
Grzegorz Ambroziewicz EU civil security policy. Importance for the sovereignty of Polan 05/06/2013 12/14/2015 prof. dr ha Radosław Zenderowski prof. dr hab. Marek Lisiecki, prof. dr Theodoros Koutroubas,
application/pdf icon
application/pdf icon
Barbara Świtalska-Starzeńska Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864 – 1921) 05/06/2013 prof. dr hab.Jan Żaryn prof. dr hab. Krzysztof Kawalec,prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
application/pdf icon
application/pdf icon
Jacek Macyszyn Muzeum Ordynariatu Polowego 06/27/2011 01/07/2013 prof. dr hab. Wiesław Wysocki prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki prof.dr hab. Janusz Odziemkowski
Roman Kollar Dezintegracja współczesnej rodziny na Słowacji 04/02/2012 10/08/2012 dr hab. Kamil Kardis prof. dr hab. Józef Matulnik ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW
Maciej Szablewski Historia pisana światłem. Dzieje mikrofilmowania przez Bibliotekę Narodową zbiorów własnych i zbiorów innych instytucji 03/04/2013 prof.. dr hab.. Jan Dziegielewski prof. dr hab. Jolanta Marszalska prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
application/pdf icon
application/pdf icon
Magdalena Pielas-Witkowskiej Duch Święty - historia kultu i jego formy w Polsce okresu nowożytnego 05/24/2014 dr hab. Christine Moisan-Jablonski, prof. UKSW prof. dr hab. Jolanta Marszalska prof. dr hab. Urszula Mazurczak
application/pdf icon
application/pdf icon
Jacek Soprych Biskup Tarnowski Franciszek Lisowski (1876-1939). Teolog i duszpasterz 06/03/2013 06/08/2015 ks.prof dr hab.. Waldemar Graczyk prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek
application/pdf icon
application/pdf icon
Grażyna Szumlicka-Rychlik Nekropolie Płocka do końca XX wieku 05/12/2014 05/11/2015 ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski prof. dr hab. Janusz Szczepański ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
application/pdf icon
application/pdf icon
Ewelina Prokopiuk Czesław Zychowicz - życie i działalność (1926-2002) 06/24/2013 02/15/2016 prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki prof. dr hab. Janusz Odziemkowski,dr hab. Michał Polak, prof. Politechniki Koszalińskiej
application/pdf icon
application/pdf icon
Mariusz Surma Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwach koszalińskim i słupskim w latach 1975-1989 (podstawowe problemy 01/07/2013 prof.. dr hab. Bogusław Polak prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. dr hab. Stefan Kowal
application/pdf icon
application/pdf icon
Czesław Zenon Witkowski Garnizon Warszawa w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939) 06/27/2011 05/12/2014 Prof. dr hab Wiesław Jan Wysocki prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, dr hab.. Tomasz Kośmider, prof.. AON
application/pdf icon
application/pdf icon
Krzysztof Żołyniak Model rodziny w programie i praktyce działalności Ruchu Światło-Życie Domowego Kościoła. Studium socjologiczne na przykładzie Archidiecezji Przemyskiej 06/02/2013 04/11/2016 ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba prof. dr hab. Janusz Mariański , prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
application/pdf icon
application/pdf icon
Patrycja Kanafocka Polki w zaborze pruskim 1793-1918. Dwie przestrzenie edukacyjne, publiczna i prywatna 06/11/2012 02/04/2013 Prof. dr hab. Grzegorz Łukomski prof. dr hab. Janusz Karwat ks.dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW
Anna Bronisława Jagodzińska Ksiądz Leon Stępniak (1913-2013). Więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachu i Gusen (1940-1945.) 01/07/2013 11/17/2014 Prof. Dr hab Wiesław Jan Wysocki prof. dr hab. Jan Żaryn,prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Paweł Tomaszewski Udział Ludowego Wojska Polskiego w realizacji stanu wojennego 09/23/2013 03/14/2016 ks prof. dr hab. Józef Mandziuk prof. dr hab. Jan Żaryn,prof. dr hab. Andrzej Misiuk
application/pdf icon
application/pdf icon
Karol Patryk Dowgiało Studium archiwalno-historyczne nad zespołem archiwalnym Konwent Polonia 09/28/2011 06/22/2015 dr hab. Marek Barański prof. dr hab. Jan Żaryn,dr hab. Stefan Ciara, prof. UW
application/pdf icon
application/pdf icon
Grzegorz Henryk Baciński Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie w latach 1984-1990 10/17/2011 01/12/2015 Prof. dr hab Wiesław Jan Wysocki prof. dr hab. Jan Żaryn prof. dr hab. Ryszard Sudziński
application/pdf icon
application/pdf icon
Jarosław Głodek Religia w amerykańskiej przestrzeni publicznej według Richarda Johna Neuhausa 06/15/2009 ks prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz prof. dr hab. Jan Grosfeld, prof. dr hab. Bogdan Szlachta
application/pdf icon
application/pdf icon
Bartosz Łukaszewski Subkulturowa dewiacja w w kontekście aksjologii domu rodzinnego. Studium socjologiczne na przykładzie warszawskiej subkultury hip-hopowej 05/07/2012 04/08/2013 ks dr hab.Tadeusz Bąk, prof. UKSW prof. dr hab. Jacek Wódz, UŚ ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW
Kamil Nowak Władza, państwo, mediatyzacja. Politologiczne implikacje teorii społeczeństwa sieci Manuela Castellsa 06/03/2013 prof. dr hab. Aniela Dylus prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, ks. dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKS
application/pdf icon
application/pdf icon
Longina Ordon Spór o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze 11/07/2011 02/15/2016 prof. dr hab. Marek Drozdowski prof. dr hab. Izabella Rusin, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
application/pdf icon
application/pdf icon
Krzysztof Pobuta Formy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Studium społeczne na przykładzie działań komendy Miejskiej Policji w Przemyślu 04/02/2012 10/08/2012 ks dr hab. Tadeusz Bak, prof.. UKSW prof. Dr hab. Iwona Niewiadomska ks. dr hab. Leon Szot,prof.UKSW
Renata Barcikowska (Maleda) Instytuty badawcze w polityce innowacyjnej Polski w warunkachczłonkostwa w Unii Europejskiej 05/06/2013 10/19/2015 prof. dr hab. Aniela Dylus prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski,dr hab. Piotr Broda-Wysocki
application/pdf icon
application/pdf icon
Katarzyna Ciuła - Urbanek .: Determinanty generowania rzeczywistości wirtualnej. Studium socjologiczne na przykładzie młodzieży akademickiej w województwie podkarpackim 04/08/2013 05/12/2014 ks dr hab. Sławomir Zaręba prof.. UKSW prof. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Elżbieta Romanowska Ustrój prokuratur wojskowych w Polsce w latach 1944-1955 05/07/2007 06/13/2011 Dr hab. Jan Żaryn, prof. UKSW Prof. Dr hab. Genowefa Rejman Prof dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Mateusz Krycki Międzynarodowa polityka medialna. Uwarunkowania – status quo – perspektywy 05/06/2013 12/14/2015 prof. dr ha Radosław Zenderowski prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, dr hab. Jarosław Drozd, prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Karol Henryk Maciejko Archiwum i kancelaria kościelna w Brodnicy. Historia i analiza na tle dawnych i najnowszych dziejów miasta i parafii farnej. 04/06/2009 01/09/2012 Ks. dr hab. Kazimierz Łatak, prof. UKSW prof. Dr hab. Bohdan Ryszewski Ks. Dr hab. Jan Pietrzykowski, prof. UKSW
Artur Kubaj NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim w latach 1981-1989 05/11/2009 09/28/2011 Dr hab. Jan Żaryn, prof. UKSW Prof. dr hab. Antoni Dudek prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Ireneusz Biruś Ordynariat Polowy w ustroju III Rzeczpospolitej Polskiej 04/07/2008 09/21/2015 ks prof. dr hab. Helmut Juros prof. dr hab. Aniela Dylus, płk. dr hab. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
application/pdf icon
application/pdf icon
Tomasz Łachacz Wspólnota samorządowa wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń społecznych-studium przypadku na przykładzie Gminy Miejskiej Szczytno 06/03/2013 11/17/2014 ks dr hab. Jarosawa Koral prof. dr hab. Andrzej Ochocki,dr hab. Paweł Woroniecki, prof. UWM
application/pdf icon
application/pdf icon
Karolina Thel Zróżnicowanie międzypokoleniowe opinii kobiet w Polsce wobec możliwości wydłużania aktywności zawodowej 06/29/2009 06/23/2014 ks.dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW prof. dr hab. Andrzej Ochocki, prof. dr hab. Anna Kwak
application/pdf icon
application/pdf icon
Zbigniew Hundert Wojsko koronne w walce Stronnictwa Malkontentów z Ugrupowaniem Dworskim w latach 1669-1673 06/24/2013 07/02/2014 prof. dr hab. Jan Dzięgielewski prof. dr hab. Janusz Odziemkowski prof. dr hab. Mirosław Nagielski
application/pdf icon
application/pdf icon
Grzegorz Kęsik Polityka wobec przestrzeni historycznych w polskich miastach po roku 1989 11/07/2012 06/04/2012 dr hab. Klaus Ziemer, prof. UKSW prof dr hab. Janusz Ruszkowski prof. Dr hab. Andrzej Olszewski
Dariusz Jacek Sobotka Społeczny wymiar pomocy humanitarnej Sił Zbrojnych RP w działaniach stabilizacyjnych. Studium socjologiczne na przykładzie programów realizowanych w Islamskiej Republice Afganistanu 09/23/2013 07/02/2014 ks. dr hab. Leon Szot, prof. UKSW prof dr hab. Jacek Wódz ks. prof. dr hab. Jarosław Koral
application/pdf icon
application/pdf icon
Wojciech Chodór Żeńskie wspólnoty zakonne w (Arch)diecezji Wrocławskiej za rządów kardynała Adolfa Bertrama (1914-1945) 06/04/2012 05/06/2013 Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk ks.prof.dr hab. Witold Kujawski ks. prof.dr hab.Janusz Zbudniewek
application/pdf icon
application/pdf icon
Witold Pobudzin Problem dezinformacji medialnej. Studium socjologiczne na przykładzie informacji prasowych dotyczących Radia Maryja 05/07/2012 12/03/2012 ks. prof.dr hab. Henryk Skorowski Ks.prof.dr hab. Tadeusz Borutka; Ks.dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW
Małgorzata Gaweł Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące w latach 1860-2010 05/07/2012 12/09/2013 Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk ks.dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW ks.prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Milena Kindziuk Kreowanie wizerunku medialnego ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980 - 1984 06/11/2012 01/07/2012 ks prof. dr hab. Józef Mandziuk Ks. prof.dr hab. Zdzisław Lec, dr hab. Jan Żaryn, prof.UKSW
Anna Teresa Meetschen Polska i Polacy w listach Achillesa Rattiego, Wizytatora i Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie, kierowanych do kardynała Piotra Gasparriego 02/14/2011 06/13/2011 Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki Ks. prof. Dr hab. Zygmunt Zieliński Dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. UKSW
Dawid Urbańczyk Kościelne dzieje Pabianic w latach 1086-1797 06/11/2012 06/24/2013 ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, prof. dr hab. Mieczysław Różański, UWM
application/pdf icon
application/pdf icon
Przemysław Zwiernik Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981-1989 04/06/2009 04/14/2014 prof. dr hab. Jan Żaryn ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW prof. dr hab. Wojciech Polak
application/pdf icon
application/pdf icon
Andrzej Barnaś Zjawisko bezdomności jako przedmiot polityki i badań społecznych we Francji 06/03/2013 10/18/2013 Ks. prof. dr hab. Jarosław Koral ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba dr hab. Beata Szluz, prof. UR
application/pdf icon
application/pdf icon
Magdalena Markocka Rola samorządu terytorialnego w upodmiotowieniu społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie Gminy Leżajsk 06/03/2013 01/12/2015 ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
application/pdf icon
application/pdf icon
Aneta Bajor Życie społeczno-religijne dębickich parafii w latach 1945-1989 ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk ks. prof. dr hab. Stanisław Piech, ks. dr hab. Jan Pietrzykowski, prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Marek Mirosław Ujazda Nekropolie Twierdzy Modlin 05/09/2011 05/07/2012 Ks. prof. Dr hab. Józef Mandziuk Ks. prof. Dr hab. Michał Marian Grzybowski Dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. UKSW
Anna Ewa Janus Zarządzanie szkołą jako przedmiot odpowiedzialności samorządu lokalnego 06/03/2013 11/17/2014 ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski,dr hab. Włodzimierz Okrasa, prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Fryderyk Rozen Drukowane księgi liturgiczne zakonu paulinów w XVI wieku 06/13/2011 03/09/2015 Ks. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak,dr hab. Remigiusz Pospiech, prof. UWr
application/pdf icon
application/pdf icon
Łukasz Andrzejewski Dzieje Pasjonistów w Polsce w latach 1945-1990 05/23/2013 01/11/2016 ks. dr hab.. Jan Pietrzykowski, prof.. UKSW ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak, ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
application/pdf icon
application/pdf icon
Marcin Jan Oleksy Śpiewy i zwyczaje pogrzebowe Augustowszczyzny. Misterium śmierci w tradycji i współczesności 04/06/2009 01/12/2015 dr hab. Józefa Dadak Kozicka ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak prof. dr hab. Ludwik Bielawski
application/pdf icon
application/pdf icon
Bartłomiej Dźwigała Sukcesja i inauguracja władzy w początkowym okresie istnienia łacińskiej Jerozolimy. Studium nad narracjami kronikarskimi opisującymi obejmowanie tronu przez nowego władcę w Królestwie Jerozolimskim w latach 1099-1118 09/23/2013 12/14/2015 dr hab.. Marek Barański ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak, prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Marta Kowalska Chrześcijaństwo jako „filozofia”. Studium historyczno-literackie pism Orygenesa (185-254) 04/08/2013 02/09/2015 ks dr hab.. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Paweł Banasiak Wkład św. Hieronima w kształtowanie się kultury europejskiej 06/13/2011 03/09/2015 ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki,ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Ewa Szymańska Formacja mnicha w „Regułach” monastycznych św. Bazylego Wielkiego 06/13/2011 03/05/2012 Ks. prof. Dr hab. Józef Naumowicz Ks. prof. Dr hab. Jerzy Pałucki Ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW
Agnieszka Chrzanowska Wartości osobowe, społeczne i ostateczne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Studium socjologiczne na przykładzie miasta Bochnia 04/08/2013 06/24/2013 ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW ks. prof. dr hab. Jarosław Koral, dr hab. Beata Szluz, prof. UR
application/pdf icon
application/pdf icon
Małgorzata Bar-Przybyła Rola samorządu terytorialnego w procesie demokratyzacji. Studium na przykładzie Gminy Miejskiej Żary 06/04/2012 02/04/2013 ks. prof.dr hab. Henryk Skorowski ks. prof. dr hab. Jarosław Koral ks dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL
Tomasz Wiśniewski Dzieje Zgromadzenia Księzy Orionistów w Polsce w latach 1945-2000 05/05/2008 12/09/2013 Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk ks. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek ks. dr hab. Wojciech Fratczak, prof. UMK
application/pdf icon
application/pdf icon
Małgorzata Nagórska Wzór osobowy personelu medycznego. Studium socjologiczne na przykładzie badań przeprowadzonych na terenie województwa podkarpackiego 05/07/2012 12/03/2012 ks . dr hab. Janusz Mierzwa,prof. UKSW ks. prof. dr hab. Jacek Łapiński, dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW
Agnieszka Maria Dworakowska Psalmodia Officium Divinum w polskich źródłach benedyktyńskich XV-XVII w. Studium modalno-estetyczne 05/09/2011 04/02/2012 Dr hab. Czesław Grajewski, prof. UKSW Ks. prof. Dr hab. Ireneusz Pawlak Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak
Hubert Jurjewicz : Postawy i zachowania religijno–moralne współczesnych imigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych. Studium socjologiczne na przykładzie stanów New Jersey i New York 04/08/2013 06/24/2013 ks. prof..dr habJanusz Mierzwa ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, prof. dr hab. Marian Filipiak
application/pdf icon
application/pdf icon
Joanna Katarzyna Rożek-Oślizło Dzieje Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Rzeszowie w latach 1936-2006 06/15/2009 05/09/2011 Ks. prof. Dr hab. Józef Mandziuk Ks. prof. dr hab Stanisław Piech Ks. Prof. Dr hab. Janusz Zbudniewek
Patrycja Ewa Herod Rozwój prawa mazowieckiego na tle przeobrażeń polityczno-ustrojowych Mazowsza do XVI wieku 06/03/2013 07/02/2014 prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK
application/pdf icon
application/pdf icon
Władysław Stanisław Zdeb Przejawy życia religijno-społecznego w Stalowej Woli 05/10/2010 01/10/2011 ks. prof dr hab Józef Mandziuk Ks. prof dr hab. Zdzisław Lec Ks.dr hab. Dominik Zamiatała
Grzegorz Wodziński Życie religijne ewangielików – reformowanych w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku w świetle najstarszych agend 06/01/2009 12/06/2010 Ks. prof. Dr hab. Janusz Zbudniewek Ks. prof dr hab. Andrzej Kopiczko Prof dr hab. Jan Dzięgielewski
Danuta Katarzyna Laska Polska administracja skarbowa w latach 1918-2008. Studium historyczno-prawne 01/05/2009 11/07/2011 Ks. prof dr hab Józef Mandziuk ks. dr hab. Zdzisław Gogola Ks. Dr hab. Henryk Stawniak, prof. UKSW
Grzegorz Kazimierz Wąsiewski Wpływ Towarzystw Naukowych na budowanie kapitału intelektualnego środowiska lokalnego na przykładzie Towarzystwa Naukowego Płockiego Oddział w Sierpcu 11/07/2011 02/06/2012 Ks. prof. Dr hab Michał Marian Grzybowski Ks. dr hab. Witold Kujawski, prof. UMK Ks. Prof. dr hab. Józef Mandziuk
Andrzej Matusiewicz Życie i działalność bonifratra Ludwika Perzyny (1742-1800) 06/13/2011 01/09/2012 Ks. prof. Dr hab Józef Mandziuk Ks. dr hab. Witold Kujawski, prof. UMK Ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof.. UKSW
Katarzyna Grabska-Gliwka Arcybiskup Bronisław Dąbrowski - życie i działalność (1917 – 1997) 12/06/2010 06/24/2013 Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW, ks. prof. dr hab. Zdzisław Gogola, UPJPII Kraków
application/pdf icon
application/pdf icon
Małgorzata Pęgier "Kronika Księdza Stefana Ranatowicza. Studium z zakresu nowożytnego dziejopisarstwa klasztornego " 04/06/2009 12/14/2015 ks.prof dr hab.. Kazimierz Łatak ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW, ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII
application/pdf icon
application/pdf icon
Małgorzata Jesiotr Fortissimus ecclesiae defensor. Papieże wobec ikonoklazmu bizantyńskiego w latach 726-787 06/24/2008 12/05/2011 Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW Dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ
Paweł Więckowski Humanizacja systemu niewolniczego we wczesnym Cesarstwie Rzymskim (I-II w.po Chr.) 06/24/2013 01/12/2015 ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW dr hab. Danuta Okoń
application/pdf icon
application/pdf icon
Przemysław Przybylski Koncepcja wychowania w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza na tle zmian społecznych w Polsce 06/25/2012 06/24/2013 Ks. dr hab. Jan Zowczak, prof. UKSW ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW, ks. dr hab. Roman Jusiak, prof. KUL
application/pdf icon
application/pdf icon
Aleksandra Kotuła Społeczne, kulturowe i religijne uwarunkowania chasysyzmu w Leżajsku 06/25/2012 06/24/2013 ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW, dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR
application/pdf icon
application/pdf icon
Piotr Michał Szal Dzieje Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 06/27/2011 01/09/2012 Ks. prof. Dr hab Józef Mandziuk Ks. dr hab. Józef Wołczański, prof. UPJPII Ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW
Marcin Szwiec Współczesne uwarunkowania kreacji subkultury harleyowców w Polsce 06/25/2012 06/03/2013 ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW,prof. dr hab. Marian Filipiak, UMCS Lublin
application/pdf icon
application/pdf icon
Justyna Turek Dynamika i oddziaływanie wielopłaszczyznowego systemu Unii Europejskiej na politykę zagraniczną niemieckich landów i szwajcarskich kantonów 05/06/2013 02/15/2016 dr hab. Klaus Ziemer prof.UKSW ks. dr hab. Janusz Balicki,prof. UKSW, prof dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
application/pdf icon
application/pdf icon
Olga Barbasiewicz Pomniki i miejsca pamięci a relacje międzynarodowe. Przykład Japonii i Stanów zjednoczonych – perspektywa japońska 05/06/2013 09/21/2015 dr hab. Klaus Ziemer, prof. UKSW ks. dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW, prof. dr hab. Waldemar Dziak
application/pdf icon
application/pdf icon
Jerzy Steckiewicz Kościół katolicki w Obwodzie Kaliningradzkim w latach 1945-2009 03/07/2011 06/13/2011 Ks. dr hab. Waldemar Graczyk, prof. UKSW Ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US Ks. dr hab. Kazimierz Łatak, prof. UKSW
Piotr Potyrała Szkolne Koła Caritas jako forma współczesnego wolontariatu. Studium na przykładzie Diecezji Rzeszowskiej 05/07/2012 11/05/2012 ks.prof dr hab. Jarosław Koral ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW
Helena Karczewska Walka duchowa w życiu chrześcijanina. Studium filologiczno-patrystyczne dzieł św. Hilarego z Poitiers 10/18/2010 12/05/2011 Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW Ks. dr hab Stanisław Longosz, prof. KUL Ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW
Andrzej Dziwulski Wartości religijne, narodowe i patriotycznew pasterskim przepowiadaniu Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego. Studium analityczne 04/02/2012 10/08/2012 ks. dr hab. Leon Szot ks prof.. Dr hab. Mirosław Kalinowski ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
Izabela Anna Przepałkowska Historia walki z zarazą w świetle rodzimego piśmiennictwa religijnego i sztuki polskiej (XVII- XVIII w.) 11/08/2010 05/12/2014 Dr hab. Christine Moisan-Jablonski, prof. UKSW ks dr hab. Michał Janocha, prof. UW,prof. dr hab. Waldemar Deluga
application/pdf icon
application/pdf icon
Tomasz Szafoni Stan i perspektywy rynku pracy w regionie konińskim w latach 1989- 2009 06/04/2012 10/08/2012 prof. dr hab. Jarosław Koral Ks dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL dr hab. Sławomir Zaręba, prof. UKSW
Mariusz Szmyd Zreformowany system edukacji w kotekście funkcjonowania samorządu terytorialnego.Studium analityczne na przykładzie Gminy Sanok w latach 1999-2009 04/02/2012 10/08/2012 ks . dr hab. Janusz Mierzwa,prof. UKSW ks dr hab. Janusz Miąso dr hab. Kamil Kardis, prof. UKSW
Małgorzata Łysik Akomodacyjne procesy w rodzinie w obliczu starzenia się rodziców. Studium socjologiczne 04/02/2012 11/05/2012 ks. dr hab. Sławomir Zaręba, prof. UKSW ks dr hab. Andrzej Garbarz, ks prof.dr hab. Jarosław Koral
Bartosz Rydliński Myśl polityczna Naomi Klein w kontekście neoliberalnego kapitalizmu 06/13/2011 06/24/2013 prof. dr hab. Aniela Dylus dr. hab.Rafał Chwedoruk , ks.dr hab.Janusz Węgrzecki, prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Ryszard Bogdan Majer Samorząd terytorialny a zmiany demograficzne- programowanie lokalnej polityki społecznej wobec starości w województwie śląskim 05/06/2013 06/09/2014 dr hab.Jerzy Krzyszkowski dr hab.Tadeusz Kamiński; dr hab.. Mirosław Grewiński, prof.. WSP im. J. Korczaka
application/pdf icon
application/pdf icon
Małgorzata Such-Pyrgiel Fenomen singli we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne w świetle ekonomicznej teorii zachowań ludzkich G.S. Becker’a 06/04/2012 11/05/2012 ks. dr hab. Sławomir Zaręba, prof. UKSW dr hab.Grażyna Firlit-Fesnak, prof. UW,dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. UKSW
Bartłomiej Paweł Szyprowski .: Sąd kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej (sierpień1940r. – listopad 1941r.) 06/24/2013 05/12/2012 dr hab. Zbigniew Gnat-Wieteska, prof. AON dr hab.. Janusz Zuziak, prof.. dr hab. Janusz Odziemkowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Maria Ołdakowska Historia i kult przedstawień bizantyjskich oraz ich naśladownictw we Francji i Niderlandach (XV-XVI wiek) 10/18/2010 06/24/2013 prof. dr hab.Waldemar Deluga dr hab.. Agnieszka Bender, prof. UKSW; prof. dr hab. Michał Janocha
application/pdf icon
application/pdf icon
Małgorzata Studzińska Rola i znaczenie języka niemieckiego w polityce Unii Europejskiej i regionalnej perspektywie edukacyjnej 04/02/2012 10/08/2012 ks . dr hab. Janusz Mierzwa,prof. UKSW dr hab. Zygmunt Sibiga, prof. UR ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
Beata Witalec Realizacja prawa do opieki zdrowotnej w opiniach pacjentów wybranych placówek medycznych w Rzeszowie 06/04/2012 10/08/2012 ks. prof.dr hab. Henryk Skorowski dr hab. Zygmunt Sibiga ks dr hab. Leon Szot, prof. UKSW
Edgar Sukiennik Parafia p.w. św. Marcina w Oporowie w świetle akt metrycznych z lat 1627-1795 06/13/2011 02/09/2015 Ks. prof. Dr hab. Janusz Zbudniewek dr hab. Zofia Wilk-Woś prof. dr hab. Jan Dzięgielewski
application/pdf icon
application/pdf icon
Włodzimierz Kostecki Dzieje Sobolewa w XIX i XX wieku 09/28/2011 02/09/2015 prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki dr hab. Zbigniew Gnat –Wieteska, prof. AON, prof. dr hab. Tadeusz Rawski
application/pdf icon
application/pdf icon
Tadeusz Andrzej Jarosz Public relations w dyplomacji Stolicy Apostolskiej 04/07/2008 06/27/2011 Prof. dr hab. Helmut Juros Dr hab. Wojciech Jakubowski, prof. UW Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
Paweł Mateusz Wróblewski Kościół Świętych Apostołów w Konstantynoplu (IV-VI wiek). Forma architektoniczna obiektu oraz jego funkcja polityczno-religijna 03/03/2010 04/02/2012 Ks. prof dr hab Józef Naumowicz Dr hab. Waldemar Deluga, prof. UKSW Dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ
Izabela Maria Gabrielson Rafał Olbiński. Twórczość w dziedzinie grafiki użytkowej i malarstwa w latach 1969 - 2005 06/11/2012 02/04/2013 prof. dr hab. Andrzej Olszewski dr hab. Waldemar Deluga, prof. UKSW dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz ,prof. UMK "
Artur Michał Woźny „Na Posterunku”. Konspiracyjne pismo rzeszowskich struktur Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 1941-1944 05/10/2010 01/09/2012 Dr hab. Grzegorz Ostasz, prof. PRz Dr hab. Tomasz Balbus, prof. DSW Ks. Prof. Dr hab. Józef Mandziuk
Alina Gut Patriotyzm lokalny w polityce samorządu powiatu siedleckiego 06/03/2013 12/14/2015 ks dr hab. Janusz Węgrzecki, prof.UKSW dr hab. Tadeusz Kamiński, dr hab. Robert Kmieciak, prof. UAM
application/pdf icon
application/pdf icon
Hieronim Kaczmarek Stosunki Kościół - państwo w Republice Czeskiej 05/06/2013 11/09/2015 prof. dr hab. Aniela Dylus dr hab. Sławomir Sowiński doc.JUdr Záboj Horák
application/pdf icon
application/pdf icon
Paweł Nowatkiewicz Organizacja konspiracyjna Wincentego Orlińskiego (1949-1954) 03/01/2010 05/11/2015 prof. dr hab. Jan Żaryn dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. WSKSiM prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
application/pdf icon
application/pdf icon
Monika Ciosek Życie i działalność sióstr zakon­nych ze zgromadzeń niehabitowych działających na Mazowszu w latach 1945-1989 w świetle relacji biograficznych 09/23/2013 01/11/2016 prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK ,ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Piotr Kowalski Chuligaństwo stadionowe jako wyzwanie dla polityki bezpieczeństwa w Polsce w latach 1997-2010 05/09/2011 ks dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW dr hab. Radosław Zenderowski, prof. UKSW, dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH
application/pdf icon
application/pdf icon
Bogumił Karp Społeczne funkcje mediów katolickich - studium na przykładzie Radia Victoria 06/11/2012 11/05/2012 ks.prof dr hab. Jarosław Koral dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII, prof. dr hab. Wiesław Wysocki
Justyna Sprutta Historia i kult wojowników w świetle bizantyjskichi staroruskich źródeł literackich i ikonograficznych. Kontekst walki jeźca z wężem-smokiem 06/11/2012 06/23/2014 prof. dr hab. Wldemar Deluga dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. UŁ ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
application/pdf icon
application/pdf icon
Mariusz Strawiński Partnerstwo publiczno-prywatne: analiza stereotypów w obszarze koncesji w sektorze budowlanym 09/23/2013 06/22/2015 ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ, prof. dr hab. Marek Lisiecki
application/pdf icon
application/pdf icon
Iwona Sylwia Osłowska Janusz Regulski (1887-1983). Przemysłowiec. Działacz społeczny. Komendant Główny Straży Obywatelskiej m.st. Warszawy 06/15/2009 05/09/2011 prof dr hab Marian Marek Drozdowski Dr hab. Lech Królikowski Prof dr hab Wiesław Jan Wysocki
Marcin Zarzecki Propaganda jako model działania komunikacyjnego. Studium z zakresu socjologii interpretatywnej 06/04/2012 10/13/2014 ks. prof dr hab. Władysław Majkowski dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW; dr hab. Paweł Prüfer, prof. PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim.
application/pdf icon
application/pdf icon
Andrzej Józef Kawecki Lokalny system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – studium na przykładzie Powiatu Przemyskiego 06/03/2013 05/12/2014 ks.prof. dr hab. Sławomir Zaręba dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, ks dr hab.. Paweł Prüfer, prof.. PWSim. J. z Paradyża
application/pdf icon
application/pdf icon
Agnieszka Malczewska-Błaszczyk Determinanty zachowań suicydalnych wśród młodzieży. Stu­dium na przykładzie miasta Krakowa 10/13/2013 02/15/2016 ks. prof. dr hab. Jarosław Koral dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, dr hab. Tadeusz Michalczyk, prof. KA im. F. Modrzewskiego
application/pdf icon
application/pdf icon
Miłosz Sosnowski Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego w świetle źródeł literackich, biograficznych i genealogicznych 04/08/2013 05/11/2015 prof. dr hab. Jan Żaryn dr hab. Klaus Ziemer, prof. UKSW dr hab. Zbigniew Romek, prof. PAN
application/pdf icon
application/pdf icon
Monika Flisiak Społeczno-etyczne uwarunkowania działalności korporacji transnarodowych w kontekście zmian globalizacyjnych współczesnego świata. Studium socjologiczne 05/07/2012 12/03/2012 ks. dr hab. Leon Szot dr hab. Jan Róg; ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW
Alicja Magdalena Rojek Motywacje zaangażowania politycznego młodych parlamentarzystów. Studium na przykładzie posłów do Sejmu V kadencji III RP 04/02/2012 06/25/2012 ks. prof.dr hab. Henryk Skorowski dr hab. Jacek Leoński, prof. US ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW
Anna Maia Skolimowska Konstruktywizm jako teoria integracji europejskiej 06/15/2009 05/09/2011 Prof. dr hab. Aniela Dylus Dr hab. Jacek Czaputowicz; Prof. Dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Olga A.Kotowska-Wójcik Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako element społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 06/03/2013 10/13/2014 prof. dr hab. Andrzej Ochocki dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW, ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba
application/pdf icon
application/pdf icon
Robert Grzybowski Tożsamość aktora w późnej rzeczywistości 05/07/2012 04/08/2013 ks dr hab.Tadeusz Bąk, prof. UKSW dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM, dr hab. Kamil Kardis, prof. UKSW
Grzegorz Patruś Życie mieszkańców Rzeszowa w okresie międzywojennym w świetle prasy lokalnej 03/14/2010 06/13/2011 Ks. prof. Dr hab. Józef Mandziuk Dr hab. Grzegorz Ostasz, , prof. Prz Ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW
Andrzej Antoni Frączek Program mieszkaniowy „Rodzina na swoim” jako element polityki prorodzinnej państwa. Studium na przykładzie województwa podkarpackiego 04/04/2011 05/07/2012 Ks. prof. dr hab. Jarosław Koral Dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak, prof. UW Ks. dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW
Wojciech Sadłoń Religijny kapitał społeczny. Kościół katolicki a kapitał społeczny w społecznościach lokalnych w Polsce, w świetle badań empirycznych 06/04/2012 06/03/2013 Dr hab. Włodzimierz Okrasa, prof. UKSW dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH, prof. dr hab. Andrzej Ochocki
application/pdf icon
application/pdf icon
Katarzyna Walczuk Postawy i wartości emigrantów z lat osiemdziesiątych w świetle badań biograficznych 05/12/2014 12/14/2015 dr hab Hanna Podedworna, prof. SGGW dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH ,prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
application/pdf icon
application/pdf icon
Marcin Adam Stradowski Polityka Szkockiej Partii Narodowej jako przykład reetnizacji Europy Zachodniej 06/15/2009 10/18/2010 Dr hab. Radosław Zenderowski, prof. UKSW Dr hab. Dariusz Popławski, prof. UW; Prof. Dr hab. Klaus Ziemer
Marta Przygoda-Stelmach Brochów – dzieje polityczne i społeczeństwo od XVI do XIX w. 09/23/2013 02/15/2016 ks prof. dr hab. Waldemar Graczyk dr hab. Dariusz Milewski, dr hab.Jacek Pielas, prof. UJK
application/pdf icon
application/pdf icon
Izabela Bień Jacek Kuroń- filozofia zaangażowania 06/24/2013 06/22/2015 dr hab. Zbigniew Stawrowski, prof.UKSW dr hab. Dariusz Gawin, dr hab. Sławomir Sowiński
application/pdf icon
application/pdf icon
Adam Podhajecki Zjawisko nacjonalizmu ukraińskiego w latach 1939-1945 10/18/2010 05/09/2011 Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki Dr hab. Czesław Partacz, prof. PK Dr hab. Jan Żaryn, prof. UKSW
Alicja Krystyna Kisiel Historia rozwoju metod wykorzystania materiałów światłoczułych bez użycia aparatu w sztuce fotografii w XIX i XX wieku na wybranych przykładach 09/23/2013 01/12/2015 dr hab. Dorota Folga -Januszewska dr hab. Christine Moisan-Jablonski, prof. UKSW prof. dr hab. Lechosław Lameński
application/pdf icon
application/pdf icon
Rafał Sierchuła Lech Karol Neyman(1908-1948). Biografia polityczna 06/29/2009 01/07/2013 dr hab. Jan Żaryn, prof. UKSW dr hab. Bogdan Chrzanowski, prof. UG prof.dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Dariusz Polewany Telepraca jako alternatywna forma zatrudnienia na rynku pracy 05/07/2012 11/05/2012 ks.prof dr hab. Jarosław Koral dr hab. Beata Szluz, prof.UR,ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
Katarzyna Nowak Więzi społeczne i wartości osobowe uczestników turystyki pielgrzymkowej. Studium socjologiczne na przykładzie Katolickiego Klubu Sportowego ALPIN im. Jana Pawła II w Rzeszowie 04/07/2012 11/05/2012 ks . dr hab. Janusz Mierzwa,prof. UKSW dr hab. Beata Szluz, prof.UR, ks. prof. dr hab. Jarosław Koral
Piotr Nikodem Rudzki Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w programach partii politycznych 04/02/2012 06/25/2012 ks. prof.dr hab. Henryk Skorowski dr hab. Beata Szluz, prof. UR dr hab. Mariusz Gizowski, prof. UKSW
Izabela Fac Miejsce praw człowieka w programach partii rządzących Polsce w latach 1989-2007 06/11/2012 03/10/2014 ks.prof.dr hab. Henryk Skorowski dr hab. Beata Szluz, ks . dr hab. Jan Zowczak
application/pdf icon
application/pdf icon
Marta Luty-Michalak Więź międzypokoleniowa a redystrybucja dochodów w starzejących się społeczeństwach. Studium socjologiczne na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej 05/07/2012 10/08/2012 prof. dr hab. Andrzej Ochocki dr hab. Beata Szluz ks prof. dr hab. Władysław Majkowski
Kinga Maria Stanek Recepcja rzymskich gier towarzyskich na terenie europejskiego Barbaricum w pierwszej połowie I tysiąclecia naszej ery: romanizacja życia codziennego i symbolizacja prestiżu 11/09/2009 12/06/2010 Dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW Dr hab. Artur Błażejewski, prof. Uwr Prof. Dr hab. Maria Miśkiewicz
Dorota Elżbieta Sobiech Działalność organizacji i stowarzyszeń sportowych na ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1939 11/07/2011 02/06/2012 Ks. prof. Dr hab Michał Marian Grzybowski Dr hab Eligiusz Małolepszy, prof. AJD Ks. Prof dr hab Józef Mandziuk
Agnieszka Sławińska Obóz dla młodzieży żeńskiej w Bojanowie w latach 1952-1956 01/10/2011 02/10/2014 prof. dr hab. Jan Żaryn : prof. dr hab. Janusz Odziemkowski prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
application/pdf icon
application/pdf icon
Paweł Grzeszek Dzieje Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca N.M.P. w Sokołowie Podlaskim w XIX i XX wieku 05/07/2012 02/04/2013 ks prof. Dr hab. Waldemar Graczyk "Prof. dr hab. Jolanta Marszalska dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB "
Krzysztof Adam Tochman Kpt. Adam Boryczka ps. „Brona”, „Tońko”, cichociemny, oficer AK, działacz Delegatury Zagranicznej Zrzeszenia WiN 09/09/2011 02/04/2013 Dr hab. Grzegorz Ostasz, prof. PRz "ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk dr hab. Tomasz Balbus "
Katarzyna Ponińska Ewangeliczne wydarzenia Obrzezania i Ofiarowania Jezusa w religijności społeczeństwa polskiego w XVII i XVIII wieku 05/10/2010 dr hab. Christine Moisan-Jablonski, prof. UKSW prof. dr hab. Waldemar Deluga prof. dr hab. Urszula Mazurczak
application/pdf icon
application/pdf icon
Piotr Rutkowski Polscy biskupi jako Ojcowie Soboru Watykańskiego II 11/08/2010 06/24/2013 Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Piech,
application/pdf icon
application/pdf icon
Małgorzaty Marii Niemkiewicz Spółdzielnia socjalna jako instytucja życia społecznego. Studium na przykładzie województwa pomorskiego 06/03/2013 04/14/2014 Ks. prof. dr hab. Jarosław Koral dr hab. Janusz Erenc, prof. UG ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Wydział Nauk Pedagogicznych
Imię i nazwisko Tytuł pracy Plik Data wszczęcia Nadanie Promotor Recenzenciikona sortowania Plik rec.
Kinga Krawiecka Realizm intelektualny a realizm wizualny w działalności plastycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
application/pdf icon
04/18/2012 prof. UKSW dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany Instytut Pedagogiki Specjalnej - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. zw. dr hab. Jerzy Stochmiałek Wydział Nauk Pedagogicznych - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Małgorzata Lachowska Uwarunkowania rodzinne i społeczno- środowiskowe osób uzależnionych od narkotyków przebywających w ośrodkach rehabilitacyjno- readaptacyjnych „Monar”.
application/pdf icon
06/20/2012 prof. UKSW dr hab. Barbara Kałdon prof. zw. dr hab. Irena Kurlak WNP UKSW ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera KUL
Wydział Nauk Humanistycznych
Imię i nazwisko Tytuł pracy Plik Data wszczęcia Nadanie Promotor Recenzenciikona sortowania Plik rec.
Magdalena Woźniewska-Działak Poematy narracyjne Cypriana Norwida: konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl
application/pdf icon
10/18/2010 07/02/2012 Prof. dr hab. Boguslaw Dopart Prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba; Dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (prof. UMK)
application/pdf icon
application/pdf icon
Halyna Dubyk Pogłosy "szkoły ukraińskiej" w literaturze polskiej dwudziestolecia miedzywojennego
application/pdf icon
06/21/2010 04/16/2012 Prof. UKSW dr hab. Piotr Mitzner Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski; Prof. dr hab. Andrzej Zawada (UWr)
application/pdf icon
application/pdf icon
Krzysztofa Krowiranda Rozkwit i zmierzch sylwy w prozie polskiej XX i XXI wieku - na wybranych przykładach
application/pdf icon
06/21/2010 01/23/2012 Prof. UKSW dr hab. Piotr Mitzner Prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski (WP UW); Prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (WLS UW)
application/pdf icon
application/pdf icon
Dominik Sulej "Kosmos" jako gabinet luster. O utajonych strategiach intertekstualnych w powieści Witolda Gombrowicza
application/pdf icon
06/02/2008 07/03/2013 Prof. dr hab. Teresa Kostkiewicz Prof. dr hab. Michał Głowiński Dr hab. Wojciech Kudyba. prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Józef Ruszar Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta
application/pdf icon
06/11/2012 03/17/2014 prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, UKSW prof. dr hab. Marian Kisiel, UŚ
application/pdf icon
application/pdf icon
Piotr Marek Próba Retoryka krytyki Kościoła katolickiego w czsopismach "Fakty i Mity" oraz "Nie" w świetle współczesnych literaturoznawczych koncepcji manipulacji
application/pdf icon
09/23/2013 01/11/2016 Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (UKSW) Prof. dr hab. Maciej Urbanowski (UJ)
application/pdf icon
application/pdf icon
Antoni Bednarek Sztuka kaznodziejska od romantyzmu po okres międzywojenny (z rekomendacji historyka literatury)
application/pdf icon
10/18/2010 09/14/2011 Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak Prof. dr hab. Bogusław Dopart; dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
application/pdf icon
application/pdf icon
Wioletta Żórawska Szkolne modele recepcji Cypriana Norwida w latach 1922-2010
application/pdf icon
06/06/2011 04/15/2013 Prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, (UKSW); Prof. dr hab. Józef Fert, (KUL)
application/pdf icon
application/pdf icon
Ewangelina Skalińska Norwid - Dostojewski. Między diachronią a synchronią odniesień
application/pdf icon
05/17/2010 04/16/2012 Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska Dr hab. Sławomir Rzepczyński ( prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku) Prof. UKSW dr hab. Piotr Mitzner
application/pdf icon
application/pdf icon
Joanna Trzcionka Norwid-poeta liryczny jako autor dramatów
application/pdf icon
12/01/2008 09/13/2010 prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, prof. UMK dr hab. Wojciech Kaczmarek, prof. KUL
application/pdf icon
application/pdf icon
Aleksandra Niemirycz Poezja i biografia Beaty Sadowskiej (1940 - 1986)
application/pdf icon
06/10/2013 11/14/2016 prof. dr hab. Krzysztof Dybciak dr hab. Dorota Heck (prof. UWr) prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba
application/pdf icon
application/pdf icon
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach