Doktorat

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Tytuł pracy Imię i nazwisko Plik Data wszczęcia Nadanie Promotor Recenzenci Plik rec.
Polki w zaborze pruskim 1793-1918. Dwie przestrzenie edukacyjne, publiczna i prywatna Patrycja Kanafocka 06/11/2012 02/04/2013 Prof. dr hab. Grzegorz Łukomski prof. dr hab. Janusz Karwat ks.dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW
Rola samorządu terytorialnego w procesie demokratyzacji. Studium na przykładzie Gminy Miejskiej Żary Małgorzata Bar-Przybyła 06/04/2012 02/04/2013 ks. prof.dr hab. Henryk Skorowski ks. prof. dr hab. Jarosław Koral ks dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL
Dzieje Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca N.M.P. w Sokołowie Podlaskim w XIX i XX wieku Paweł Grzeszek 05/07/2012 02/04/2013 ks prof. Dr hab. Waldemar Graczyk "Prof. dr hab. Jolanta Marszalska dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB "
Kpt. Adam Boryczka ps. „Brona”, „Tońko”, cichociemny, oficer AK, działacz Delegatury Zagranicznej Zrzeszenia WiN Krzysztof Adam Tochman 09/09/2011 02/04/2013 Dr hab. Grzegorz Ostasz, prof. PRz "ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk dr hab. Tomasz Balbus "
Rafał Olbiński. Twórczość w dziedzinie grafiki użytkowej i malarstwa w latach 1969 - 2005 Izabela Maria Gabrielson 06/11/2012 02/04/2013 prof. dr hab. Andrzej Olszewski dr hab. Waldemar Deluga, prof. UKSW dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz ,prof. UMK "
Rola czynników organizacyjnych w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej przez gminy wiejskie województwa opolskiego Tomasz Józef Golec 04/02/2012 01/07/2013 dr hab.. Jan Róg prof.dr hab.. Władysław Misiak; ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW
Kreowanie wizerunku medialnego ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980 - 1984 Milena Kindziuk 06/11/2012 01/07/2012 ks prof. dr hab. Józef Mandziuk Ks. prof.dr hab. Zdzisław Lec, dr hab. Jan Żaryn, prof.UKSW
Lech Karol Neyman(1908-1948). Biografia polityczna Rafał Sierchuła 06/29/2009 01/07/2013 dr hab. Jan Żaryn, prof. UKSW dr hab. Bogdan Chrzanowski, prof. UG prof.dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Muzeum Ordynariatu Polowego Jacek Macyszyn 06/27/2011 01/07/2013 prof. dr hab. Wiesław Wysocki prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki prof.dr hab. Janusz Odziemkowski
Społeczno-etyczne uwarunkowania działalności korporacji transnarodowych w kontekście zmian globalizacyjnych współczesnego świata. Studium socjologiczne Monika Flisiak 05/07/2012 12/03/2012 ks. dr hab. Leon Szot dr hab. Jan Róg; ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW
Problem dezinformacji medialnej. Studium socjologiczne na przykładzie informacji prasowych dotyczących Radia Maryja Witold Pobudzin 05/07/2012 12/03/2012 ks. prof.dr hab. Henryk Skorowski Ks.prof.dr hab. Tadeusz Borutka; Ks.dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW
Wzór osobowy personelu medycznego. Studium socjologiczne na przykładzie badań przeprowadzonych na terenie województwa podkarpackiego Małgorzata Nagórska 05/07/2012 12/03/2012 ks . dr hab. Janusz Mierzwa,prof. UKSW ks. prof. dr hab. Jacek Łapiński, dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW
Ascetyczny wymiar chrześcijańskiej pokuty. Studium historyczno-patrystyczne Mirosław Białous 06/11/2012 12/03/2012 ks prof.dr hab. Józef Naumowicz prof.dr hab.. Antoni Mironowicz, ks dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof.UKSW
Kontrakt VS PRZYMIERZE. Status małżeństwa ponowoczesnego w świetle teorii racjonalnego wyboru Joanna Wróblewska-Skrzek 04/02/2012 11/05/2012 ks. dr hab. Sławomir Zaręba, prof. UKSW prof. dr hab.Andrzej Ochocki, Ks prof. dr hab. Janusz Mariański
Fenomen singli we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne w świetle ekonomicznej teorii zachowań ludzkich G.S. Becker’a Małgorzata Such-Pyrgiel 06/04/2012 11/05/2012 ks. dr hab. Sławomir Zaręba, prof. UKSW dr hab.Grażyna Firlit-Fesnak, prof. UW,dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. UKSW
Więź międzypokoleniowa a redystrybucja dochodów w starzejących się społeczeństwach. Studium socjologiczne na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej Marta Luty-Michalak 05/07/2012 10/08/2012 prof. dr hab. Andrzej Ochocki dr hab. Beata Szluz ks prof. dr hab. Władysław Majkowski
Telepraca jako alternatywna forma zatrudnienia na rynku pracy Dariusz Polewany 05/07/2012 11/05/2012 ks.prof dr hab. Jarosław Koral dr hab. Beata Szluz, prof.UR,ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
Formy wsparcia rodziny we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-prawnych. Studium społeczne na przykładzie powiatu przemyskiego Iwona Olejnik 06/11/2012 11/05/2012 ks dr hab. Tadeusz Bak, prof. UKSW prof. dr hab. Marian Mraz, ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW
Szkolne Koła Caritas jako forma współczesnego wolontariatu. Studium na przykładzie Diecezji Rzeszowskiej Piotr Potyrała 05/07/2012 11/05/2012 ks.prof dr hab. Jarosław Koral ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW
Akomodacyjne procesy w rodzinie w obliczu starzenia się rodziców. Studium socjologiczne Małgorzata Łysik 04/02/2012 11/05/2012 ks. dr hab. Sławomir Zaręba, prof. UKSW ks dr hab. Andrzej Garbarz, ks prof.dr hab. Jarosław Koral
Więzi społeczne i wartości osobowe uczestników turystyki pielgrzymkowej. Studium socjologiczne na przykładzie Katolickiego Klubu Sportowego ALPIN im. Jana Pawła II w Rzeszowie Katarzyna Nowak 04/07/2012 11/05/2012 ks . dr hab. Janusz Mierzwa,prof. UKSW dr hab. Beata Szluz, prof.UR, ks. prof. dr hab. Jarosław Koral
Społeczne funkcje mediów katolickich - studium na przykładzie Radia Victoria Bogumił Karp 06/11/2012 11/05/2012 ks.prof dr hab. Jarosław Koral dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII, prof. dr hab. Wiesław Wysocki
Stan i perspektywy rynku pracy w regionie konińskim w latach 1989- 2009 Tomasz Szafoni 06/04/2012 10/08/2012 prof. dr hab. Jarosław Koral Ks dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL dr hab. Sławomir Zaręba, prof. UKSW
Ryzykowne zachowania wśród dzieci i młodziezy. Studium socjologiczne na podstawie przeprowadzonych badań w województwie podkarpackim Paweł Szarek 04/02/2012 10/08/2012 ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW prof. dr hab. Marian Mraz ks dr hab. Janusz Mierzwa. prof. UKSW
Rola i znaczenie języka niemieckiego w polityce Unii Europejskiej i regionalnej perspektywie edukacyjnej Małgorzata Studzińska 04/02/2012 10/08/2012 ks . dr hab. Janusz Mierzwa,prof. UKSW dr hab. Zygmunt Sibiga, prof. UR ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
Realizacja prawa do opieki zdrowotnej w opiniach pacjentów wybranych placówek medycznych w Rzeszowie Beata Witalec 06/04/2012 10/08/2012 ks. prof.dr hab. Henryk Skorowski dr hab. Zygmunt Sibiga ks dr hab. Leon Szot, prof. UKSW
Dezintegracja współczesnej rodziny na Słowacji Roman Kollar 04/02/2012 10/08/2012 dr hab. Kamil Kardis prof. dr hab. Józef Matulnik ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW
Wartości religijne, narodowe i patriotycznew pasterskim przepowiadaniu Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego. Studium analityczne Andrzej Dziwulski 04/02/2012 10/08/2012 ks. dr hab. Leon Szot ks prof.. Dr hab. Mirosław Kalinowski ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
Zreformowany system edukacji w kotekście funkcjonowania samorządu terytorialnego.Studium analityczne na przykładzie Gminy Sanok w latach 1999-2009 Mariusz Szmyd 04/02/2012 10/08/2012 ks . dr hab. Janusz Mierzwa,prof. UKSW ks dr hab. Janusz Miąso dr hab. Kamil Kardis, prof. UKSW
Formy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Studium społeczne na przykładzie działań komendy Miejskiej Policji w Przemyślu Krzysztof Pobuta 04/02/2012 10/08/2012 ks dr hab. Tadeusz Bak, prof.. UKSW prof. Dr hab. Iwona Niewiadomska ks. dr hab. Leon Szot,prof.UKSW
Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludzi starszych w Polsce Elżbieta Bojanowska 05/07/2012 09/24/2012 ks. prof.dr hab. Władysław Majkowski prof.dr hab. Józefa Hrynkiewicz prof. dr hab. Andrzej Ochocki
Motywacje zaangażowania politycznego młodych parlamentarzystów. Studium na przykładzie posłów do Sejmu V kadencji III RP Alicja Magdalena Rojek 04/02/2012 06/25/2012 ks. prof.dr hab. Henryk Skorowski dr hab. Jacek Leoński, prof. US ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW
Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w programach partii politycznych Piotr Nikodem Rudzki 04/02/2012 06/25/2012 ks. prof.dr hab. Henryk Skorowski dr hab. Beata Szluz, prof. UR dr hab. Mariusz Gizowski, prof. UKSW
Polityka wobec przestrzeni historycznych w polskich miastach po roku 1989 Grzegorz Kęsik 11/07/2012 06/04/2012 dr hab. Klaus Ziemer, prof. UKSW prof dr hab. Janusz Ruszkowski prof. Dr hab. Andrzej Olszewski
Tożsamość aktora w późnej rzeczywistości Robert Grzybowski 05/07/2012 04/08/2013 ks dr hab.Tadeusz Bąk, prof. UKSW dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM, dr hab. Kamil Kardis, prof. UKSW
Subkulturowa dewiacja w w kontekście aksjologii domu rodzinnego. Studium socjologiczne na przykładzie warszawskiej subkultury hip-hopowej Bartosz Łukaszewski 05/07/2012 04/08/2013 ks dr hab.Tadeusz Bąk, prof. UKSW prof. dr hab. Jacek Wódz, UŚ ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW
Żeńskie wspólnoty zakonne w (Arch)diecezji Wrocławskiej za rządów kardynała Adolfa Bertrama (1914-1945) Wojciech Chodór 06/04/2012 05/06/2013 Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk ks.prof.dr hab. Witold Kujawski ks. prof.dr hab.Janusz Zbudniewek
application/pdf icon
application/pdf icon
Program mieszkaniowy „Rodzina na swoim” jako element polityki prorodzinnej państwa. Studium na przykładzie województwa podkarpackiego Andrzej Antoni Frączek 04/04/2011 05/07/2012 Ks. prof. dr hab. Jarosław Koral Dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak, prof. UW Ks. dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW
Życie religijne ewangielików – reformowanych w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku w świetle najstarszych agend Grzegorz Wodziński 06/01/2009 12/06/2010 Ks. prof. Dr hab. Janusz Zbudniewek Ks. prof dr hab. Andrzej Kopiczko Prof dr hab. Jan Dzięgielewski
Nekropolie Twierdzy Modlin Marek Mirosław Ujazda 05/09/2011 05/07/2012 Ks. prof. Dr hab. Józef Mandziuk Ks. prof. Dr hab. Michał Marian Grzybowski Dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. UKSW
Przejawy życia religijno-społecznego w Stalowej Woli Władysław Stanisław Zdeb 05/10/2010 01/10/2011 ks. prof dr hab Józef Mandziuk Ks. prof dr hab. Zdzisław Lec Ks.dr hab. Dominik Zamiatała
Konstruktywizm jako teoria integracji europejskiej Anna Maia Skolimowska 06/15/2009 05/09/2011 Prof. dr hab. Aniela Dylus Dr hab. Jacek Czaputowicz; Prof. Dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Polityka Szkockiej Partii Narodowej jako przykład reetnizacji Europy Zachodniej Marcin Adam Stradowski 06/15/2009 10/18/2010 Dr hab. Radosław Zenderowski, prof. UKSW Dr hab. Dariusz Popławski, prof. UW; Prof. Dr hab. Klaus Ziemer
Fortissimus ecclesiae defensor. Papieże wobec ikonoklazmu bizantyńskiego w latach 726-787 Małgorzata Jesiotr 06/24/2008 12/05/2011 Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW Dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ
Muzea – dzisiaj. Funkcje naukowe i rozrywka w kontekście przemian definicji muzeów. Mirosław Borusiewicz 06/29/2009 05/07/2012 Dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. UKSW Prof. Dr hab. Stanisław Waltoś Prof. Dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Archiwum i kancelaria kościelna w Brodnicy. Historia i analiza na tle dawnych i najnowszych dziejów miasta i parafii farnej. Karol Henryk Maciejko 04/06/2009 01/09/2012 Ks. dr hab. Kazimierz Łatak, prof. UKSW prof. Dr hab. Bohdan Ryszewski Ks. Dr hab. Jan Pietrzykowski, prof. UKSW
Dzieje Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Rzeszowie w latach 1936-2006 Joanna Katarzyna Rożek-Oślizło 06/15/2009 05/09/2011 Ks. prof. Dr hab. Józef Mandziuk Ks. prof. dr hab Stanisław Piech Ks. Prof. Dr hab. Janusz Zbudniewek
Polskie przedstawienia Iudicium Sanguinarium Iudaeorum contra Jesum Christum Salvatorem Mundi na tle sztuki i piśmiennictwa religijnego nowożytnej Europy. Studium ikonograficzne Romana Julia Rupiewicz 06/24/2008 12/05/2011 Dr hab. Christine Moisan-Jablonski, prof. UKSW Prof. dr hab. Urszula Mazurczak Ks. prof. dr hab. Stanisław Kobielus
Kościół Świętych Apostołów w Konstantynoplu (IV-VI wiek). Forma architektoniczna obiektu oraz jego funkcja polityczno-religijna Paweł Mateusz Wróblewski 03/03/2010 04/02/2012 Ks. prof dr hab Józef Naumowicz Dr hab. Waldemar Deluga, prof. UKSW Dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ
Zjawisko nacjonalizmu ukraińskiego w latach 1939-1945 Adam Podhajecki 10/18/2010 05/09/2011 Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki Dr hab. Czesław Partacz, prof. PK Dr hab. Jan Żaryn, prof. UKSW
Główny Zarząd Informacji wobec „Oflagowców” 1949-1956 Agnieszka Elżbieta Pietrzak 01/11/2010 05/05/2011 Dr hab. Jan Żaryn, prof. UKSW Prof. Dr hab. Romulad Turkowski Dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. UKSW
Janusz Regulski (1887-1983). Przemysłowiec. Działacz społeczny. Komendant Główny Straży Obywatelskiej m.st. Warszawy Iwona Sylwia Osłowska 06/15/2009 05/09/2011 prof dr hab Marian Marek Drozdowski Dr hab. Lech Królikowski Prof dr hab Wiesław Jan Wysocki
Życie i działalność Henryka Bąka (1930-1998) Grzegorz Łeszczyński 10/19/2009 03/05/2012 Dr hab. Jan Żaryna, prof. UKSW prof. Dr hab. Romuald Turkowski Prof. Dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Recepcja rzymskich gier towarzyskich na terenie europejskiego Barbaricum w pierwszej połowie I tysiąclecia naszej ery: romanizacja życia codziennego i symbolizacja prestiżu Kinga Maria Stanek 11/09/2009 12/06/2010 Dr hab. Zbigniew Kobyliński, prof. UKSW Dr hab. Artur Błażejewski, prof. Uwr Prof. Dr hab. Maria Miśkiewicz
Public relations w dyplomacji Stolicy Apostolskiej Tadeusz Andrzej Jarosz 04/07/2008 06/27/2011 Prof. dr hab. Helmut Juros Dr hab. Wojciech Jakubowski, prof. UW Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
Polska administracja skarbowa w latach 1918-2008. Studium historyczno-prawne Danuta Katarzyna Laska 01/05/2009 11/07/2011 Ks. prof dr hab Józef Mandziuk ks. dr hab. Zdzisław Gogola Ks. Dr hab. Henryk Stawniak, prof. UKSW
Studium repertuaru wybranych polskich chórów akademickich w dwudziestoleciu 1980-2000 Zbigniew Stępniak 01/19/2004 11/07/2011 Dr hab. Stanisław Dąbek, prof. UKSW Prof. zw. dr Jerzy Kurcz Dr hab. Czesław Grajewski, prof. UKSW
Wpływ Towarzystw Naukowych na budowanie kapitału intelektualnego środowiska lokalnego na przykładzie Towarzystwa Naukowego Płockiego Oddział w Sierpcu Grzegorz Kazimierz Wąsiewski 11/07/2011 02/06/2012 Ks. prof. Dr hab Michał Marian Grzybowski Ks. dr hab. Witold Kujawski, prof. UMK Ks. Prof. dr hab. Józef Mandziuk
Działalność muzyczna i pedagogiczna księdza Wojciecha Ignacego Lewkowicza Anna Ewa Sokołowska 04/24/2006 02/06/2012 Dr hab. Stanisław Dąbek, prof. UKSW Prof. zw. Dr Jerzy Kurcz Ks. Prof. Dr hab. Józef Mandziuk
Walka duchowa w życiu chrześcijanina. Studium filologiczno-patrystyczne dzieł św. Hilarego z Poitiers Helena Karczewska 10/18/2010 12/05/2011 Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW Ks. dr hab Stanisław Longosz, prof. KUL Ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW
Życie i działalność bonifratra Ludwika Perzyny (1742-1800) Andrzej Matusiewicz 06/13/2011 01/09/2012 Ks. prof. Dr hab Józef Mandziuk Ks. dr hab. Witold Kujawski, prof. UMK Ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof.. UKSW
Formacja mnicha w „Regułach” monastycznych św. Bazylego Wielkiego Ewa Szymańska 06/13/2011 03/05/2012 Ks. prof. Dr hab. Józef Naumowicz Ks. prof. Dr hab. Jerzy Pałucki Ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW
„Na Posterunku”. Konspiracyjne pismo rzeszowskich struktur Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 1941-1944 Artur Michał Woźny 05/10/2010 01/09/2012 Dr hab. Grzegorz Ostasz, prof. PRz Dr hab. Tomasz Balbus, prof. DSW Ks. Prof. Dr hab. Józef Mandziuk
Działalność organizacji i stowarzyszeń sportowych na ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1939 Dorota Elżbieta Sobiech 11/07/2011 02/06/2012 Ks. prof. Dr hab Michał Marian Grzybowski Dr hab Eligiusz Małolepszy, prof. AJD Ks. Prof dr hab Józef Mandziuk
Kościół katolicki w Obwodzie Kaliningradzkim w latach 1945-2009 Jerzy Steckiewicz 03/07/2011 06/13/2011 Ks. dr hab. Waldemar Graczyk, prof. UKSW Ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US Ks. dr hab. Kazimierz Łatak, prof. UKSW
NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim w latach 1981-1989 Artur Kubaj 05/11/2009 09/28/2011 Dr hab. Jan Żaryn, prof. UKSW Prof. dr hab. Antoni Dudek prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Polska i Polacy w listach Achillesa Rattiego, Wizytatora i Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie, kierowanych do kardynała Piotra Gasparriego Anna Teresa Meetschen 02/14/2011 06/13/2011 Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki Ks. prof. Dr hab. Zygmunt Zieliński Dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. UKSW
Życie mieszkańców Rzeszowa w okresie międzywojennym w świetle prasy lokalnej Grzegorz Patruś 03/14/2010 06/13/2011 Ks. prof. Dr hab. Józef Mandziuk Dr hab. Grzegorz Ostasz, , prof. Prz Ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW
Dzieje Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Piotr Michał Szal 06/27/2011 01/09/2012 Ks. prof. Dr hab Józef Mandziuk Ks. dr hab. Józef Wołczański, prof. UPJPII Ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW
Ustrój prokuratur wojskowych w Polsce w latach 1944-1955 Elżbieta Romanowska 05/07/2007 06/13/2011 Dr hab. Jan Żaryn, prof. UKSW Prof. Dr hab. Genowefa Rejman Prof dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Psalmodia Officium Divinum w polskich źródłach benedyktyńskich XV-XVII w. Studium modalno-estetyczne Agnieszka Maria Dworakowska 05/09/2011 04/02/2012 Dr hab. Czesław Grajewski, prof. UKSW Ks. prof. Dr hab. Ireneusz Pawlak Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak
Historia i kult przedstawień bizantyjskich oraz ich naśladownictw we Francji i Niderlandach (XV-XVI wiek) Maria Ołdakowska 10/18/2010 06/24/2013 prof. dr hab.Waldemar Deluga dr hab.. Agnieszka Bender, prof. UKSW; prof. dr hab. Michał Janocha
application/pdf icon
application/pdf icon
Myśl polityczna Naomi Klein w kontekście neoliberalnego kapitalizmu Bartosz Rydliński 06/13/2011 06/24/2013 prof. dr hab. Aniela Dylus dr. hab.Rafał Chwedoruk , ks.dr hab.Janusz Węgrzecki, prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Religijny kapitał społeczny. Kościół katolicki a kapitał społeczny w społecznościach lokalnych w Polsce, w świetle badań empirycznych Wojciech Sadłoń 06/04/2012 06/03/2013 Dr hab. Włodzimierz Okrasa, prof. UKSW dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH, prof. dr hab. Andrzej Ochocki
application/pdf icon
application/pdf icon
Kościelne dzieje Pabianic w latach 1086-1797 Dawid Urbańczyk 06/11/2012 06/24/2013 ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, prof. dr hab. Mieczysław Różański, UWM
application/pdf icon
application/pdf icon
Arcybiskup Bronisław Dąbrowski - życie i działalność (1917 – 1997) Katarzyna Grabska-Gliwka 12/06/2010 06/24/2013 Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW, ks. prof. dr hab. Zdzisław Gogola, UPJPII Kraków
application/pdf icon
application/pdf icon
Współczesne uwarunkowania kreacji subkultury harleyowców w Polsce Marcin Szwiec 06/25/2012 06/03/2013 ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW,prof. dr hab. Marian Filipiak, UMCS Lublin
application/pdf icon
application/pdf icon
Koncepcja wychowania w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza na tle zmian społecznych w Polsce Przemysław Przybylski 06/25/2012 06/24/2013 Ks. dr hab. Jan Zowczak, prof. UKSW ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW, ks. dr hab. Roman Jusiak, prof. KUL
application/pdf icon
application/pdf icon
: Postawy i zachowania religijno–moralne współczesnych imigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych. Studium socjologiczne na przykładzie stanów New Jersey i New York Hubert Jurjewicz 04/08/2013 06/24/2013 ks. prof..dr habJanusz Mierzwa ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, prof. dr hab. Marian Filipiak
application/pdf icon
application/pdf icon
Wartości osobowe, społeczne i ostateczne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Studium socjologiczne na przykładzie miasta Bochnia Agnieszka Chrzanowska 04/08/2013 06/24/2013 ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW ks. prof. dr hab. Jarosław Koral, dr hab. Beata Szluz, prof. UR
application/pdf icon
application/pdf icon
Polscy biskupi jako Ojcowie Soboru Watykańskiego II Piotr Rutkowski 11/08/2010 06/24/2013 Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Piech,
application/pdf icon
application/pdf icon
Dzieje parafii Warszawice w latach 1914-1939 Mariusz Rombel ks dr hab. Wojciech Zawadzki prof..dr hab. Marek Drozdowski, prof.dr hab. Wiesław Wysocki
application/pdf icon
application/pdf icon
Społeczne, kulturowe i religijne uwarunkowania chasysyzmu w Leżajsku Aleksandra Kotuła 06/25/2012 06/24/2013 ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UKSW ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW, dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR
application/pdf icon
application/pdf icon
Historia pisana światłem. Dzieje mikrofilmowania przez Bibliotekę Narodową zbiorów własnych i zbiorów innych instytucji Maciej Szablewski 03/04/2013 prof.. dr hab.. Jan Dziegielewski prof. dr hab. Jolanta Marszalska prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
application/pdf icon
application/pdf icon
Religia w amerykańskiej przestrzeni publicznej według Richarda Johna Neuhausa Jarosław Głodek 06/15/2009 ks prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz prof. dr hab. Jan Grosfeld, prof. dr hab. Bogdan Szlachta
application/pdf icon
application/pdf icon
Chuligaństwo stadionowe jako wyzwanie dla polityki bezpieczeństwa w Polsce w latach 1997-2010 Piotr Kowalski 05/09/2011 ks dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW dr hab. Radosław Zenderowski, prof. UKSW, dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH
application/pdf icon
application/pdf icon
Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwach koszalińskim i słupskim w latach 1975-1989 (podstawowe problemy Mariusz Surma 01/07/2013 prof.. dr hab. Bogusław Polak prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. dr hab. Stefan Kowal
application/pdf icon
application/pdf icon
Zjawisko bezdomności jako przedmiot polityki i badań społecznych we Francji Andrzej Barnaś 06/03/2013 10/18/2013 Ks. prof. dr hab. Jarosław Koral ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba dr hab. Beata Szluz, prof. UR
application/pdf icon
application/pdf icon
Biskup Zygmunt Choromański (1892-1968)- życie i działalność Maciej Grzegorz Smoliński 11/07/2011 10/18/2013 prof. dr hab. Jan Żaryn prof. dr hab. Wiesław Wysocki ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak (UPJPII)
application/pdf icon
application/pdf icon
Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące w latach 1860-2010 Małgorzata Gaweł 05/07/2012 12/09/2013 Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk ks.dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW ks.prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Dzieje Zgromadzenia Księzy Orionistów w Polsce w latach 1945-2000 Tomasz Wiśniewski 05/05/2008 12/09/2013 Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk ks. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek ks. dr hab. Wojciech Fratczak, prof. UMK
application/pdf icon
application/pdf icon
Obóz dla młodzieży żeńskiej w Bojanowie w latach 1952-1956 Agnieszka Sławińska 01/10/2011 02/10/2014 prof. dr hab. Jan Żaryn : prof. dr hab. Janusz Odziemkowski prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
application/pdf icon
application/pdf icon
Miejsce praw człowieka w programach partii rządzących Polsce w latach 1989-2007 Izabela Fac 06/11/2012 03/10/2014 ks.prof.dr hab. Henryk Skorowski dr hab. Beata Szluz, ks . dr hab. Jan Zowczak
application/pdf icon
application/pdf icon
Spółdzielnia socjalna jako instytucja życia społecznego. Studium na przykładzie województwa pomorskiego Małgorzaty Marii Niemkiewicz 06/03/2013 04/14/2014 Ks. prof. dr hab. Jarosław Koral dr hab. Janusz Erenc, prof. UG ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981-1989 Przemysław Zwiernik 04/06/2009 04/14/2014 prof. dr hab. Jan Żaryn ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW prof. dr hab. Wojciech Polak
application/pdf icon
application/pdf icon
Ewangeliczne wydarzenia Obrzezania i Ofiarowania Jezusa w religijności społeczeństwa polskiego w XVII i XVIII wieku Katarzyna Ponińska 05/10/2010 dr hab. Christine Moisan-Jablonski, prof. UKSW prof. dr hab. Waldemar Deluga prof. dr hab. Urszula Mazurczak
application/pdf icon
application/pdf icon
Duch Święty - historia kultu i jego formy w Polsce okresu nowożytnego Magdalena Pielas-Witkowskiej 05/24/2014 dr hab. Christine Moisan-Jablonski, prof. UKSW prof. dr hab. Jolanta Marszalska prof. dr hab. Urszula Mazurczak
application/pdf icon
application/pdf icon
Historia walki z zarazą w świetle rodzimego piśmiennictwa religijnego i sztuki polskiej (XVII- XVIII w.) Izabela Anna Przepałkowska 11/08/2010 05/12/2014 Dr hab. Christine Moisan-Jablonski, prof. UKSW ks dr hab. Michał Janocha, prof. UW,prof. dr hab. Waldemar Deluga
application/pdf icon
application/pdf icon
.: Determinanty generowania rzeczywistości wirtualnej. Studium socjologiczne na przykładzie młodzieży akademickiej w województwie podkarpackim Katarzyna Ciuła - Urbanek 04/08/2013 05/12/2014 ks dr hab. Sławomir Zaręba prof.. UKSW prof. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Lokalny system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – studium na przykładzie Powiatu Przemyskiego Andrzej Józef Kawecki 06/03/2013 05/12/2014 ks.prof. dr hab. Sławomir Zaręba dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, ks dr hab.. Paweł Prüfer, prof.. PWSim. J. z Paradyża
application/pdf icon
application/pdf icon
.: Sąd kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej (sierpień1940r. – listopad 1941r.) Bartłomiej Paweł Szyprowski 06/24/2013 05/12/2012 dr hab. Zbigniew Gnat-Wieteska, prof. AON dr hab.. Janusz Zuziak, prof.. dr hab. Janusz Odziemkowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Garnizon Warszawa w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939) Czesław Zenon Witkowski 06/27/2011 05/12/2014 Prof. dr hab Wiesław Jan Wysocki prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, dr hab.. Tomasz Kośmider, prof.. AON
application/pdf icon
application/pdf icon
Samorząd terytorialny a zmiany demograficzne- programowanie lokalnej polityki społecznej wobec starości w województwie śląskim Ryszard Bogdan Majer 05/06/2013 06/09/2014 dr hab.Jerzy Krzyszkowski dr hab.Tadeusz Kamiński; dr hab.. Mirosław Grewiński, prof.. WSP im. J. Korczaka
application/pdf icon
application/pdf icon
Zróżnicowanie międzypokoleniowe opinii kobiet w Polsce wobec możliwości wydłużania aktywności zawodowej Karolina Thel 06/29/2009 06/23/2014 ks.dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW prof. dr hab. Andrzej Ochocki, prof. dr hab. Anna Kwak
application/pdf icon
application/pdf icon
Historia i kult wojowników w świetle bizantyjskichi staroruskich źródeł literackich i ikonograficznych. Kontekst walki jeźca z wężem-smokiem Justyna Sprutta 06/11/2012 06/23/2014 prof. dr hab. Wldemar Deluga dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. UŁ ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
application/pdf icon
application/pdf icon
: Projektowanie i wdrażanie systemu odzyskiwania personelu (personel recovery) w Polsce Karol Adam Falandys 06/24/2013 07/02/2014 prof. dr hab. Piotr Mickiewicz prof. dr hab. Radosław Zenderowski prof. dr hab. Andrzej Makowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Rozwój prawa mazowieckiego na tle przeobrażeń polityczno-ustrojowych Mazowsza do XVI wieku Patrycja Ewa Herod 06/03/2013 07/02/2014 prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK
application/pdf icon
application/pdf icon
Wojsko koronne w walce Stronnictwa Malkontentów z Ugrupowaniem Dworskim w latach 1669-1673 Zbigniew Hundert 06/24/2013 07/02/2014 prof. dr hab. Jan Dzięgielewski prof. dr hab. Janusz Odziemkowski prof. dr hab. Mirosław Nagielski
application/pdf icon
application/pdf icon
Społeczny wymiar pomocy humanitarnej Sił Zbrojnych RP w działaniach stabilizacyjnych. Studium socjologiczne na przykładzie programów realizowanych w Islamskiej Republice Afganistanu Dariusz Jacek Sobotka 09/23/2013 07/02/2014 ks. dr hab. Leon Szot, prof. UKSW prof dr hab. Jacek Wódz ks. prof. dr hab. Jarosław Koral
application/pdf icon
application/pdf icon
Propaganda jako model działania komunikacyjnego. Studium z zakresu socjologii interpretatywnej Marcin Zarzecki 06/04/2012 10/13/2014 ks. prof dr hab. Władysław Majkowski dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW; dr hab. Paweł Prüfer, prof. PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim.
application/pdf icon
application/pdf icon
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako element społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Olga A.Kotowska-Wójcik 06/03/2013 10/13/2014 prof. dr hab. Andrzej Ochocki dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW, ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba
application/pdf icon
application/pdf icon
Zarządzanie szkołą jako przedmiot odpowiedzialności samorządu lokalnego Anna Ewa Janus 06/03/2013 11/17/2014 ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski,dr hab. Włodzimierz Okrasa, prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Wspólnota samorządowa wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń społecznych-studium przypadku na przykładzie Gminy Miejskiej Szczytno Tomasz Łachacz 06/03/2013 11/17/2014 ks dr hab. Jarosawa Koral prof. dr hab. Andrzej Ochocki,dr hab. Paweł Woroniecki, prof. UWM
application/pdf icon
application/pdf icon
Ksiądz Leon Stępniak (1913-2013). Więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachu i Gusen (1940-1945.) Anna Bronisława Jagodzińska 01/07/2013 11/17/2014 Prof. Dr hab Wiesław Jan Wysocki prof. dr hab. Jan Żaryn,prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Rola samorządu terytorialnego w upodmiotowieniu społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie Gminy Leżajsk Magdalena Markocka 06/03/2013 01/12/2015 ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
application/pdf icon
application/pdf icon
Śpiewy i zwyczaje pogrzebowe Augustowszczyzny. Misterium śmierci w tradycji i współczesności Marcin Jan Oleksy 04/06/2009 01/12/2015 dr hab. Józefa Dadak Kozicka ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak prof. dr hab. Ludwik Bielawski
application/pdf icon
application/pdf icon
Federacja Młodzieży Walczącej w Warszawie w latach 1984-1990 Grzegorz Henryk Baciński 10/17/2011 01/12/2015 Prof. dr hab Wiesław Jan Wysocki prof. dr hab. Jan Żaryn prof. dr hab. Ryszard Sudziński
application/pdf icon
application/pdf icon
Historia rozwoju metod wykorzystania materiałów światłoczułych bez użycia aparatu w sztuce fotografii w XIX i XX wieku na wybranych przykładach Alicja Krystyna Kisiel 09/23/2013 01/12/2015 dr hab. Dorota Folga -Januszewska dr hab. Christine Moisan-Jablonski, prof. UKSW prof. dr hab. Lechosław Lameński
application/pdf icon
application/pdf icon
Humanizacja systemu niewolniczego we wczesnym Cesarstwie Rzymskim (I-II w.po Chr.) Paweł Więckowski 06/24/2013 01/12/2015 ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW dr hab. Danuta Okoń
application/pdf icon
application/pdf icon
Konserwacja i prezentacja reliktów archeologicznych in situ przy zastosowaniu konstrukcji zabezpieczających: historia, założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne Ewa Magdalena Charowska 06/25/2012 01/12/2015 prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk prof. dr hab. Leszek Jerzy Kajzer
application/pdf icon
application/pdf icon
Zabytkowe monstrancje eucharystyczne powstałe od XV wieku do połowy XX wieku zachowane w granicach Archidiecezji Poznańskiej i ich problematyka konserwatorska. Henryk Brzozowski 06/13/2011 02/09/2015 Dr hab. Christine Moisan-Jablonski, prof. UKSW prof. dr hab. Waldemar Deluga,dr hab. Michał Woźniak, prof..UMK
application/pdf icon
application/pdf icon
Chrześcijaństwo jako „filozofia”. Studium historyczno-literackie pism Orygenesa (185-254) Marta Kowalska 04/08/2013 02/09/2015 ks dr hab.. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Dzieje Sobolewa w XIX i XX wieku Włodzimierz Kostecki 09/28/2011 02/09/2015 prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki dr hab. Zbigniew Gnat –Wieteska, prof. AON, prof. dr hab. Tadeusz Rawski
application/pdf icon
application/pdf icon
Parafia p.w. św. Marcina w Oporowie w świetle akt metrycznych z lat 1627-1795 Edgar Sukiennik 06/13/2011 02/09/2015 Ks. prof. Dr hab. Janusz Zbudniewek dr hab. Zofia Wilk-Woś prof. dr hab. Jan Dzięgielewski
application/pdf icon
application/pdf icon
Władza, państwo, mediatyzacja. Politologiczne implikacje teorii społeczeństwa sieci Manuela Castellsa Kamil Nowak 06/03/2013 prof. dr hab. Aniela Dylus prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, ks. dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKS
application/pdf icon
application/pdf icon
Wkład św. Hieronima w kształtowanie się kultury europejskiej Paweł Banasiak 06/13/2011 03/09/2015 ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki,ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Drukowane księgi liturgiczne zakonu paulinów w XVI wieku Fryderyk Rozen 06/13/2011 03/09/2015 Ks. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak,dr hab. Remigiusz Pospiech, prof. UWr
application/pdf icon
application/pdf icon
Życie społeczno-religijne dębickich parafii w latach 1945-1989 Aneta Bajor ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk ks. prof. dr hab. Stanisław Piech, ks. dr hab. Jan Pietrzykowski, prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Oprawa uroczystości państwowych za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) Magdalena Olszewska 06/13/2011 04/13/2015 prof. dr hab. Henryk Jakub Pokora prof. dr hab. Stanisław Roszak prof. dr hab.Waldemar Deluga
application/pdf icon
application/pdf icon
Nekropolie Płocka do końca XX wieku Grażyna Szumlicka-Rychlik 05/12/2014 05/11/2015 ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski prof. dr hab. Janusz Szczepański ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
application/pdf icon
application/pdf icon
Organizacja konspiracyjna Wincentego Orlińskiego (1949-1954) Paweł Nowatkiewicz 03/01/2010 05/11/2015 prof. dr hab. Jan Żaryn dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. WSKSiM prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
application/pdf icon
application/pdf icon
Walki zbrojne w powiecie przemyskim od Akcji Burza do Akcji Wisła (1944 – 1947) Zbigniew Bucoń 06/03/2013 05/11/2015 ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki prof. dr hab. Andrzej Misiuk
application/pdf icon
application/pdf icon
Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego w świetle źródeł literackich, biograficznych i genealogicznych Miłosz Sosnowski 04/08/2013 05/11/2015 prof. dr hab. Jan Żaryn dr hab. Klaus Ziemer, prof. UKSW dr hab. Zbigniew Romek, prof. PAN
application/pdf icon
application/pdf icon
Biskup Tarnowski Franciszek Lisowski (1876-1939). Teolog i duszpasterz Jacek Soprych 06/03/2013 06/08/2015 ks.prof dr hab.. Waldemar Graczyk prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek
application/pdf icon
application/pdf icon
Centrum Doskonalenia Oficerów im. Gen. Armii Stanisława Popławskiego w Warszawie (1974-1990). Tradycje, organizacja, działalność Anna Witkowska 06/24/2013 06/08/2015 prof. dr hab. Janusz Odziemkowski prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki dr hab. Zbigniew Gnat-Wieteska, prof. AON
application/pdf icon
application/pdf icon
Jacek Kuroń- filozofia zaangażowania Izabela Bień 06/24/2013 06/22/2015 dr hab. Zbigniew Stawrowski, prof.UKSW dr hab. Dariusz Gawin, dr hab. Sławomir Sowiński
application/pdf icon
application/pdf icon
Studium archiwalno-historyczne nad zespołem archiwalnym Konwent Polonia Karol Patryk Dowgiało 09/28/2011 06/22/2015 dr hab. Marek Barański prof. dr hab. Jan Żaryn,dr hab. Stefan Ciara, prof. UW
application/pdf icon
application/pdf icon
Partnerstwo publiczno-prywatne: analiza stereotypów w obszarze koncesji w sektorze budowlanym Mariusz Strawiński 09/23/2013 06/22/2015 ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ, prof. dr hab. Marek Lisiecki
application/pdf icon
application/pdf icon
Ordynariat Polowy w ustroju III Rzeczpospolitej Polskiej Ireneusz Biruś 04/07/2008 09/21/2015 ks prof. dr hab. Helmut Juros prof. dr hab. Aniela Dylus, płk. dr hab. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
application/pdf icon
application/pdf icon
Pomniki i miejsca pamięci a relacje międzynarodowe. Przykład Japonii i Stanów zjednoczonych – perspektywa japońska Olga Barbasiewicz 05/06/2013 09/21/2015 dr hab. Klaus Ziemer, prof. UKSW ks. dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW, prof. dr hab. Waldemar Dziak
application/pdf icon
application/pdf icon
Polityczne i społeczne determinanty tożsamości narodowej Ukraińców w Polsce. Studium przypadku Podkarpacia Danuta Matusz 06/03/2013 09/21/2015 dr hab. Klaus Ziemer, prof. UKSW prof. dr hab. Radosław Zenderowski, dr hab. Grzegorz Motyka, prof. PAN
application/pdf icon
application/pdf icon
Instytuty badawcze w polityce innowacyjnej Polski w warunkachczłonkostwa w Unii Europejskiej Renata Barcikowska (Maleda) 05/06/2013 10/19/2015 prof. dr hab. Aniela Dylus prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski,dr hab. Piotr Broda-Wysocki
application/pdf icon
application/pdf icon
Stosunki Kościół - państwo w Republice Czeskiej Hieronim Kaczmarek 05/06/2013 11/09/2015 prof. dr hab. Aniela Dylus dr hab. Sławomir Sowiński doc.JUdr Záboj Horák
application/pdf icon
application/pdf icon
EU civil security policy. Importance for the sovereignty of Polan Grzegorz Ambroziewicz 05/06/2013 12/14/2015 prof. dr ha Radosław Zenderowski prof. dr hab. Marek Lisiecki, prof. dr Theodoros Koutroubas,
application/pdf icon
application/pdf icon
"Kronika Księdza Stefana Ranatowicza. Studium z zakresu nowożytnego dziejopisarstwa klasztornego " Małgorzata Pęgier 04/06/2009 12/14/2015 ks.prof dr hab.. Kazimierz Łatak ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW, ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII
application/pdf icon
application/pdf icon
Sukcesja i inauguracja władzy w początkowym okresie istnienia łacińskiej Jerozolimy. Studium nad narracjami kronikarskimi opisującymi obejmowanie tronu przez nowego władcę w Królestwie Jerozolimskim w latach 1099-1118 Bartłomiej Dźwigała 09/23/2013 12/14/2015 dr hab.. Marek Barański ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak, prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
application/pdf icon
application/pdf icon
Postawy i wartości emigrantów z lat osiemdziesiątych w świetle badań biograficznych Katarzyna Walczuk 05/12/2014 12/14/2015 dr hab Hanna Podedworna, prof. SGGW dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH ,prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
application/pdf icon
application/pdf icon
Międzynarodowa polityka medialna. Uwarunkowania – status quo – perspektywy Mateusz Krycki 05/06/2013 12/14/2015 prof. dr ha Radosław Zenderowski prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, dr hab. Jarosław Drozd, prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Patriotyzm lokalny w polityce samorządu powiatu siedleckiego Alina Gut 06/03/2013 12/14/2015 ks dr hab. Janusz Węgrzecki, prof.UKSW dr hab. Tadeusz Kamiński, dr hab. Robert Kmieciak, prof. UAM
application/pdf icon
application/pdf icon
Dzieje Pasjonistów w Polsce w latach 1945-1990 Łukasz Andrzejewski 05/23/2013 01/11/2016 ks. dr hab.. Jan Pietrzykowski, prof.. UKSW ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak, ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
application/pdf icon
application/pdf icon
Życie i działalność sióstr zakon­nych ze zgromadzeń niehabitowych działających na Mazowszu w latach 1945-1989 w świetle relacji biograficznych Monika Ciosek 09/23/2013 01/11/2016 prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK ,ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Determinanty zachowań suicydalnych wśród młodzieży. Stu­dium na przykładzie miasta Krakowa Agnieszka Malczewska-Błaszczyk 10/13/2013 02/15/2016 ks. prof. dr hab. Jarosław Koral dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, dr hab. Tadeusz Michalczyk, prof. KA im. F. Modrzewskiego
application/pdf icon
application/pdf icon
Brochów – dzieje polityczne i społeczeństwo od XVI do XIX w. Marta Przygoda-Stelmach 09/23/2013 02/15/2016 ks prof. dr hab. Waldemar Graczyk dr hab. Dariusz Milewski, dr hab.Jacek Pielas, prof. UJK
application/pdf icon
application/pdf icon
Czesław Zychowicz - życie i działalność (1926-2002) Ewelina Prokopiuk 06/24/2013 02/15/2016 prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki prof. dr hab. Janusz Odziemkowski,dr hab. Michał Polak, prof. Politechniki Koszalińskiej
application/pdf icon
application/pdf icon
Spór o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze Longina Ordon 11/07/2011 02/15/2016 prof. dr hab. Marek Drozdowski prof. dr hab. Izabella Rusin, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
application/pdf icon
application/pdf icon
Dynamika i oddziaływanie wielopłaszczyznowego systemu Unii Europejskiej na politykę zagraniczną niemieckich landów i szwajcarskich kantonów Justyna Turek 05/06/2013 02/15/2016 dr hab. Klaus Ziemer prof.UKSW ks. dr hab. Janusz Balicki,prof. UKSW, prof dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
application/pdf icon
application/pdf icon
Udział Ludowego Wojska Polskiego w realizacji stanu wojennego Paweł Tomaszewski 09/23/2013 03/14/2016 ks prof. dr hab. Józef Mandziuk prof. dr hab. Jan Żaryn,prof. dr hab. Andrzej Misiuk
application/pdf icon
application/pdf icon
Polskie sądownictwo wojskowe w garnizonie Rzeszów w latach 1944- 1956 Mariusz Stopa 03/05/2012 ks prof. dr hab. Józef Mandziuk prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki,dr hab. Andrzej Olejko, prof. UR
application/pdf icon
application/pdf icon
Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864 – 1921) Barbara Świtalska-Starzeńska 05/06/2013 prof. dr hab.Jan Żaryn prof. dr hab. Krzysztof Kawalec,prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
application/pdf icon
application/pdf icon
Model rodziny w programie i praktyce działalności Ruchu Światło-Życie Domowego Kościoła. Studium socjologiczne na przykładzie Archidiecezji Przemyskiej Krzysztof Żołyniak 06/02/2013 04/11/2016 ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba prof. dr hab. Janusz Mariański , prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
application/pdf icon
application/pdf icon
Wydział Nauk Humanistycznych
Tytuł pracy Imię i nazwisko Plik Data wszczęcia Nadanie Promotor Recenzenci Plik rec.
Pogłosy "szkoły ukraińskiej" w literaturze polskiej dwudziestolecia miedzywojennego Halyna Dubyk
application/pdf icon
06/21/2010 04/16/2012 Prof. UKSW dr hab. Piotr Mitzner Prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski; Prof. dr hab. Andrzej Zawada (UWr)
application/pdf icon
application/pdf icon
Rozkwit i zmierzch sylwy w prozie polskiej XX i XXI wieku - na wybranych przykładach Krzysztofa Krowiranda
application/pdf icon
06/21/2010 01/23/2012 Prof. UKSW dr hab. Piotr Mitzner Prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski (WP UW); Prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (WLS UW)
application/pdf icon
application/pdf icon
Sztuka kaznodziejska od romantyzmu po okres międzywojenny (z rekomendacji historyka literatury) Antoni Bednarek
application/pdf icon
10/18/2010 09/14/2011 Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak Prof. dr hab. Bogusław Dopart; dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
application/pdf icon
application/pdf icon
Norwid - Dostojewski. Między diachronią a synchronią odniesień Ewangelina Skalińska
application/pdf icon
05/17/2010 04/16/2012 Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska Dr hab. Sławomir Rzepczyński ( prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku) Prof. UKSW dr hab. Piotr Mitzner
application/pdf icon
application/pdf icon
Poematy narracyjne Cypriana Norwida: konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl Magdalena Woźniewska-Działak
application/pdf icon
10/18/2010 07/02/2012 Prof. dr hab. Boguslaw Dopart Prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba; Dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (prof. UMK)
application/pdf icon
application/pdf icon
Norwid-poeta liryczny jako autor dramatów Joanna Trzcionka
application/pdf icon
12/01/2008 09/13/2010 prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, prof. UMK dr hab. Wojciech Kaczmarek, prof. KUL
application/pdf icon
application/pdf icon
Szkolne modele recepcji Cypriana Norwida w latach 1922-2010 Wioletta Żórawska
application/pdf icon
06/06/2011 04/15/2013 Prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, (UKSW); Prof. dr hab. Józef Fert, (KUL)
application/pdf icon
application/pdf icon
"Kosmos" jako gabinet luster. O utajonych strategiach intertekstualnych w powieści Witolda Gombrowicza Dominik Sulej
application/pdf icon
06/02/2008 07/03/2013 Prof. dr hab. Teresa Kostkiewicz Prof. dr hab. Michał Głowiński Dr hab. Wojciech Kudyba. prof. UKSW
application/pdf icon
application/pdf icon
Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta Józef Ruszar
application/pdf icon
06/11/2012 03/17/2014 prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, UKSW prof. dr hab. Marian Kisiel, UŚ
application/pdf icon
application/pdf icon
Retoryka krytyki Kościoła katolickiego w czsopismach "Fakty i Mity" oraz "Nie" w świetle współczesnych literaturoznawczych koncepcji manipulacji Piotr Marek Próba
application/pdf icon
09/23/2013 01/11/2016 Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (UKSW) Prof. dr hab. Maciej Urbanowski (UJ)
application/pdf icon
application/pdf icon
Poezja i biografia Beaty Sadowskiej (1940 - 1986) Aleksandra Niemirycz
application/pdf icon
06/10/2013 11/14/2016 prof. dr hab. Krzysztof Dybciak dr hab. Dorota Heck (prof. UWr) prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba
application/pdf icon
application/pdf icon
Wydział Nauk Pedagogicznych
Tytuł pracy Imię i nazwisko Plik Data wszczęcia Nadanie Promotor Recenzenci Plik rec.
Uwarunkowania rodzinne i społeczno- środowiskowe osób uzależnionych od narkotyków przebywających w ośrodkach rehabilitacyjno- readaptacyjnych „Monar”. Małgorzata Lachowska
application/pdf icon
06/20/2012 prof. UKSW dr hab. Barbara Kałdon prof. zw. dr hab. Irena Kurlak WNP UKSW ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera KUL
Realizm intelektualny a realizm wizualny w działalności plastycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kinga Krawiecka
application/pdf icon
04/18/2012 prof. UKSW dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz prof. zw. dr hab. Janina Wyczesany Instytut Pedagogiki Specjalnej - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. zw. dr hab. Jerzy Stochmiałek Wydział Nauk Pedagogicznych - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tytuł pracy Imię i nazwisko Plik Data wszczęcia Nadanie Promotor Recenzenci Plik rec.
Przykład:Tytuł doktoratu Przykład: Imię i nazwisko 01/01/1989 02/02/1990 Przykład: Promotor Przykład: Recenzenci
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach