Listopadowe konkursy

Damskie dłonie piszące czarnym długopisem w notesie. Obok notesu kubek z kawą i nadgryziony rogalik - Photo by Cathryn Lavery on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN zapowiada konkurs JPIAMR-ACTION Call 2023

Logtyp programu ERA-NET JPIAMR-ACTIONJak informuje Narodowe Centrum Nauki w terminie od 10 stycznia 2023 r. do 4 lipca 2023 r. powadzony będzie nabór wniosków w konkursie na projekty realizowane we współpracy wielostronnej w ramach programu ERA-NET JPIAMR-ACTION. Celem programu jest stworzenie i wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami badawczymi pochodzącymi z różnych krajów i różnych dziedzin wiedzy w celu promowania badań nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Na sfinansowanie udziału polskich zespołów badawczych Rada NCN przeznaczyła równowartość 1 miliona euro.

Czytaj dalej

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców 2022

Naukowiec spogląda na płytkę doświadczalną - Photo by Science in HD on UnsplashOd 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 22 grudnia 2022 r. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu ZSUN OSF - kliknij!

Czytaj dalej

NCN - grant dla dr Broniś

Dr Olga Broniś (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Językoznawstwa) znalazła się wśród laureatów konkursu Miniatura 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację wyjazdu badawczego w ramach projektu pt. "Wpływy międzyjęzykowe a kanoniczność natywnego systemu językowego: fonologiczne zmiany w języku włoskim na podstawie analizy zapożyczeń" dr Broniś pozyskała 31 889 zł.

Czytaj dalej

Konkurs CHIST-ERA - nabór wniosków 2023

Sieć CHIST-ERA ogłosiła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 2 lutego 2023 r. (wnioski wspólne) oraz do 9 lutego 2023 r. (termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN OSF). Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie Czytaj dalej

Zarządzanie danymi badawczymi - bezpłatny kurs (edycja jesień 2022)

Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na jesienną edycję bezpłatnego kurs pn. "Zarządzanie danymi badawczymi". Kurs adresowany jest do wszystkich chętnych - studentów, doktorantów i pracowników UKSW - którzy zajmują się prowadzeniem badań naukowych. Kurs realizowany będzie w formie zdalnej na platformie MS Teams. Jeśli chcesz złożyć dobry wniosek do Narodowego Centrum Nauki oraz przygotować się na nową rzeczywistość badawczą, którą zapowiada Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, nie możesz przegapić tego kursu. 

Czytaj dalej

Czasopisma naukowe UKSW ze środkami z Rozwoju Czasopism Naukowych

Osiem czasopism naukowych wydawanych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazło się wśród laureatów programu Rozwój Czasopism Naukowych, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na swoje projekty Redakcje czasopism pozyskały łącznie 545 552 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju czasopism obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Photo by John Schnobrich on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Doskonała Nauka, Społeczna Odpowiedzialność Nauki - nowe granty w UKSW

Photo by David Travis on UnsplashW najbliższych dniach w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpocznie się realizacja pięciu nowych projektów. Ich łączny budżet wynosi 195 756,10 zł. Środki te zostały pozyskane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programów Doskonała Nauka oraz Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Finanse zostaną przeznaczone m.in. na wydanie publikacji naukowych, zorganizowanie konferencji naukowych oraz digitalizację księgozbioru Biblioteki UKSW.

Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków do programu Start 2023

Do 31 października 2022 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 października 2022 r. Czytaj dalej

NCN: Opus 24, Sonata 18, Preludium Bis 4 i Polonez Bis 3 - nabór wniosków

Do 15 grudnia 2022 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 24, Sonata 18, Preludium Bis 4 i Polonez Bis 4, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Osoby, które planują realizować swoje projekty badawcze w ramach ww. konkursów, obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 15 listopada 2022 r. Szczegółowe informacje o konkursach znajdą Państwo poniżej.

Czytaj dalej

Zmiana zasad rezerwacji noclegów

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni oraz z wyczerpaniem kwoty umowy DZP.372.45.2021 w zakresie usług hotelowych, Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że od dnia 13 września 2022 r. wszelkie rezerwacje noclegów krajowych i zagranicznych należy dokonywać we własnym zakresie (z zachowaniem obowiązujących procedur - obowiązkowe złożenie stosownego wniosku do Działu Zamówień Publicznych - wniosek i instrukcja dostępne na stronie internetowej DZP). 

Czytaj dalej

BiodivERsA+ konkurs 2022

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA+ otworzyło nabór wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach pt. “Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society”. Nabór wniosków trwa do 9 listopada 2022 r. Konkurs obejmuje następujące tematy:    Czytaj dalej

Granty Interwencyjne - druga tura naboru 2022

NAWA - granty interwencyjnePrzypominamy, że od 1 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w ramach drugiej tury programu Granty Interwencyjne NAWA - edycja 2022. Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych oraz mobilności międzynarodowej naukowców, w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych dla danego regionu świata. 

Czytaj dalej

NPRH - ruszył nabór wniosków w 2022 r.

Przypominamy, że zgodnie z treścią Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" i naborze wniosków od dnia 1 września 2022 r. od godz. 8.00 do dnia 31 października 2022 r. do godz. 16.00 prowadzony jest nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki -  moduły Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 17 października 2022 r.

Czytaj dalej

Wrześniowe konkursy

Photo by John Schnobrich on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować we wrześniu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

CHIST-ERA - konkurs o otwartych danych badawczych

Do 14 grudnia 2022 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call) o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych związanych z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania. Nabór prowadzony jest w ramach CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies.  Czytaj dalej

Popularyzator Nauki 2022 - rusza nowa edycja konkursu

Photo by Dom Fou on UnsplashRusza XVIII edycja konkursu Popularyzator Nauki, w którym nagradzane są osoby, zespoły i instytucje, które wyjaśniają zagadnienia nauki i pomagają lepiej rozumieć świat. Nabór trwa tylko do 18 września. Zwycięzców poznamy w grudniu. Celem konkursu Popularyzator Nauki jest uhonorowanie osób, zespołów osób i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków, pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka, przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych, dzielą się wiedzą i pasją naukową.

Czytaj dalej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach