Styczniowe konkursy

Rok 2023 - Photo by BoliviaInteligente on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w styczniu 2023 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Nowy konkurs sieci JPND

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych pn. Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases. Nabór wniosków wstępnych trwa do 7 marca 2023 r.

Czytaj dalej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia prosimy o przyjęcie od pracowników Biura ds. Badań Naukowych serdecznych życzeń wielu sukcesów w życiu prywatnym i w działalności naukowej. Dziękujemy za współpracę w 2022 r. i liczymy na owocną współpracę w 2023 r. Jednocześnie informujemy, że w dniach 23-26 grudnia 2022 r.zgodnie z Zarządzeniem nr 130/2021 Rektora UKSW, Biuro ds. Badań Naukowych będzie nieczynne. W dniach 27-30 grudnia 2022 r. Biuro ds. Badań Naukowych pracuje w zwykłych godzinach.

Czytaj dalej

Harmonogram konkursów NCN na 2023 r.

Photo by Debby Hudson on Unsplash

Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków, który będzie obowiązywał w 2023 r. Bez zmian pozostały terminy i częstotliwość naboru wniosków w najpopularniejszym konkursie Opus. Również nabór wniosków w konkursach Sonata i Preludium prowadzony będzie tak samo, jak w poprzednich latach, czyli raz do roku. Konkurs Miniatura 7 będzie zaś otwarty od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  Czytaj dalej

NCN: Nabór wniosków w konkursie Sonatina 7 i Sheng 3

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w ramach konkursów Sonatina 7 i Sheng 3. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2023 r. do godz. 16:00. Łączny budżet konkursów wynosi 35 mln zł. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2023 r. Czytaj dalej

NCN zapowiada konkurs QuantERA II

Efekty świetlne Narodowe Centrum Nauki informuje, że w drugiej połowie stycznia 2023 sieć QuantERA II ogłosi kolejny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. O finansowanie będą mogły się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z trzech krajów biorących udział w konkursie.

Zgodnie z informacjami NCN do konkursu będzie można zgłaszać projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce:

Czytaj dalej

Nabór wniosków w konkursie Monografie

Półka ze starymi książkami - Photo by Roman Kraft on UnsplashDo 13 marca 2023 r. trwa nabór prac w ramach Programu Monografie. Program realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i umożliwia wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium autorskie. Do konkursu Monografie swoje prace mogą zgłaszać autorzy polscy oraz autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Czytaj dalej

Grudniowe konkursy

Pobieranie próbek do próbówki - Photo by Julia Koblitz on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w grudniu 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

NCN zapowiada konkurs JPIAMR-ACTION Call 2023

Logtyp programu ERA-NET JPIAMR-ACTIONJak informuje Narodowe Centrum Nauki w terminie od 10 stycznia 2023 r. do 4 lipca 2023 r. powadzony będzie nabór wniosków w konkursie na projekty realizowane we współpracy wielostronnej w ramach programu ERA-NET JPIAMR-ACTION. Celem programu jest stworzenie i wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami badawczymi pochodzącymi z różnych krajów i różnych dziedzin wiedzy w celu promowania badań nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Na sfinansowanie udziału polskich zespołów badawczych Rada NCN przeznaczyła równowartość 1 miliona euro.

Czytaj dalej

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców 2022

Naukowiec spogląda na płytkę doświadczalną - Photo by Science in HD on UnsplashOd 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 22 grudnia 2022 r. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu ZSUN OSF - kliknij!

Czytaj dalej

NCN - grant dla dr Broniś

Dr Olga Broniś (Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Językoznawstwa) znalazła się wśród laureatów konkursu Miniatura 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację wyjazdu badawczego w ramach projektu pt. "Wpływy międzyjęzykowe a kanoniczność natywnego systemu językowego: fonologiczne zmiany w języku włoskim na podstawie analizy zapożyczeń" dr Broniś pozyskała 31 889 zł.

Czytaj dalej

Konkurs CHIST-ERA - nabór wniosków 2023

Sieć CHIST-ERA ogłosiła nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe jest składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych. Nabór wniosków prowadzony jest do 2 lutego 2023 r. (wnioski wspólne) oraz do 9 lutego 2023 r. (termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN OSF). Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie Czytaj dalej

Listopadowe konkursy

Damskie dłonie piszące czarnym długopisem w notesie. Obok notesu kubek z kawą i nadgryziony rogalik - Photo by Cathryn Lavery on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w listopadzie 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Zarządzanie danymi badawczymi - bezpłatny kurs (edycja jesień 2022)

Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na jesienną edycję bezpłatnego kurs pn. "Zarządzanie danymi badawczymi". Kurs adresowany jest do wszystkich chętnych - studentów, doktorantów i pracowników UKSW - którzy zajmują się prowadzeniem badań naukowych. Kurs realizowany będzie w formie zdalnej na platformie MS Teams. Jeśli chcesz złożyć dobry wniosek do Narodowego Centrum Nauki oraz przygotować się na nową rzeczywistość badawczą, którą zapowiada Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, nie możesz przegapić tego kursu. 

Czytaj dalej

Czasopisma naukowe UKSW ze środkami z Rozwoju Czasopism Naukowych

Osiem czasopism naukowych wydawanych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazło się wśród laureatów programu Rozwój Czasopism Naukowych, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na swoje projekty Redakcje czasopism pozyskały łącznie 545 552 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju czasopism obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Czytaj dalej

Październikowe konkursy

Photo by John Schnobrich on UnsplashSzanowni Państwo, poniżej prezentujemy zbiorczy wykaz konkursów, w których mogą Państwo aplikować w październiku 2022 r. w celu uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konkursy zostały podzielone ze względu na instytucję, która je organizuje. W zestawieniu umieszczamy także informacje o konkursach, których nabory kończą się w najbliższych miesiącach. Przy każdym konkursie znajduje się link do artykułu ze szczegółowymi informacjami o zasadach naboru. Czytaj dalej

Doskonała Nauka, Społeczna Odpowiedzialność Nauki - nowe granty w UKSW

Photo by David Travis on UnsplashW najbliższych dniach w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpocznie się realizacja pięciu nowych projektów. Ich łączny budżet wynosi 195 756,10 zł. Środki te zostały pozyskane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programów Doskonała Nauka oraz Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Finanse zostaną przeznaczone m.in. na wydanie publikacji naukowych, zorganizowanie konferencji naukowych oraz digitalizację księgozbioru Biblioteki UKSW.

Czytaj dalej

FNP: Nabór wniosków do programu Start 2023

Do 31 października 2022 r. trwa nabór wniosków w ramach programu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do doktorantów oraz doktorów, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Doktorantów i pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 17 października 2022 r. Czytaj dalej

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach