Kodeks etyki pracownika naukowego.

13 grudnia 2012r. Zgromadzenia Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło Kodeks etyki pracownika naukowego. Dokument ten na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy PAN z 30 kwietnia 2010 r. opracowała Komisja do spraw etyki w nauce PAN, której członkami zostali wybitni przedstawiciele polskiej nauki oraz rektorzy prestiżowych uczelni. Jej przewodniczącym jest prof. dr hab. Andrzej Zoll, wiceprzewodniczącym prof. dr hab. Maciej Grabski, natomiast pozostalymi członkami są:  prof. dr hab. Osman Achmatowicz, Czytaj więcej »

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach